Regeringsskereterare Ella Särkkä: Mångsidiga arbetsuppgifter inom miljölagstiftningen

Regeringsskereterare Ella Särkkä arbetar vid enheten för materialadministration vid miljövårdsavdelningen. Särkkä anser att man som anställd vid miljöministeriet har utmärkta förutsättningar att kontinuerligt utveckla sig själv och möjlighet att följa aktuella frågor och utvecklingen inom förvaltningsområdet från en utkiksplats.

Jag arbetar som regeringssekreterare vid enheten för materialadministration vid miljövårdsavdelningen. Enheten svarar för frågor som rör materialeffektivitet och cirkulär ekonomi, ekoeffektivitet, avfall och avfallshantering samt beredning, samordning och verkställande av frågor som rör kemikaliers miljöpåverkan.

Jag är en av enhetens två jurister och sköter uppgifter i anslutning till beredning och verkställande av avfallslagstiftningen samt andra juridiska sakkunniguppgifter. Under en typisk arbetsdag bereder jag bl.a. olika slags lagstiftningsförslag som uppkommer av nationella behov eller EU-behov och funderar på lösningar på olika frågor som rör tolkningen av lagstiftningen.

Utöver juridisk utbildning har jag även avlagt en kandidatexamen i naturvetenskaper, närmare bestämt inom biologi. Jag kom ursprungligen till miljöministeriet i samband med att ministeriet utlyste ettåriga praktikplatser för studerande som befinner sig i slutet av sina studier. Praktiken gav en utmärkt introduktion till miljöförvaltningen och miljöministeriets uppgifter ‒ ett område som dessutom alltid intresserat mig.

Under året som praktikant avlade jag min examen, och efter det arbetade jag en tid vid Finlands miljöcentral med olika utredningsprojekt kring avfallslagstiftningen. År 2015 sökte jag ett vikariat vid miljöministeriet och fick platsen. Jag hade hand om uppgifter med koppling till förorenade markområden, avfall och styrning av den underställda förvaltningen. Via det kom jag in på mina nuvarande uppgifter.

Det bästa med att arbeta vid miljöministeriet är man har mångsidiga arbetsuppgifter, utmärkta förutsättningar att kontinuerligt utveckla sig själv och möjlighet att följa aktuella frågor och utvecklingen inom förvaltningsområdet från en utkiksplats.

Ella Särkkä
Regeringssekreterare