Karriär­historier

Vid miljöministeriet arbetar vi för en bättre miljö och påverkar vi miljöns, byggandets och boendets samt den biologiska mångfaldens tillstånd.

Läs om hur personalen vid miljöministeriet blev anställda, hurdana arbetsuppgifter de har och hurdant miljöministeriet är som arbetsplats.