Bullerbekämpningslagstiftningen

I miljöskyddslagstiftningen är bullerbekämpningen en allt fastare del av den integrerade kampen mot förorening av miljön.

De centralaste målen och redskapen för bullerbekämpningen framgår av miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen som trädde i kraft i september 2014.

Bullerbekämpningslagen och bullerbekämpningslagstiftningen upphävdes när miljöskyddslagstiftningen förnyades. De allmänna anvisningar och föreskrifter som meddelats med stöd av bullerbekämpningslagen förblev dock i kraft.

Statsrådet har utfärdat följande beslut och förordningar om bullerbekämpning:

Dessutom utfärde statsrådet en förordning som gäller utomhusbuller från vindkraftverk i augusti 2015.

Bestämmelser som tangerar bullerbekämpning finns också i annan lagstiftning, de viktigaste är: