Bullerbekämpningslagstiftningen

De centralaste målen och redskapen för bullerbekämpningen framgår av miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen.

Statsrådet har utfärdat följande beslut och förordningar om bullerbekämpning:

Bestämmelser som tangerar bullerbekämpning finns också i annan lagstiftning, de viktigaste är:

Mer information

Ari Saarinen, miljöråd 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Livsmiljöer Telefon:0295250257   E-postadress: