Meluntorjuntalainsäädäntö

Meluntorjunnan keskeiset tavoitteet ja välineet on esitetty ympäristönsuojelaissa ja -asetuksessa.

Valtioneuvosto on antanut meluntorjunnasta seuraavat päätökset ja asetukset:

Meluntorjuntaa sivuavia säännöksiä sisältyy myös muuhun lainsäädäntöön, joista keskeisimpiä ovat:

Lisätietoja

Ari Saarinen, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Elinympäristöt 0295250257