BSP-sparande för köp av första bostad

BSP, det vill säga bostadssparsystemet, är ett statligt system för att ge stöd till den som vill köpa sin första bostad. Systemet ger en möjlighet att spara och köpa en ägarbostad.

För närvarande är BSP avsett för personer i åldern 15–44 som vill köpa sin första ägarbostad. Om deponenten är under 18 år ska insättningarna bestå av medel som den omyndiga har förvärvat genom eget arbete. Bostadsköparen tecknar ett avtal med banken och förbinder sig att spara minst 10 procent av bostadens pris. Banken förbinder sig att bevilja ett lån när sparmålet uppnåtts. Villkoren för BSP-räntestödslånet är förmånliga och staten betalar en del av räntorna. Det är möjligt att få avgiftsfri statsborgen för lånet.

BSP-lagstiftningen revideras vid miljöministeriet. Samtidigt som BSP-sparandet är mycket populärt är lagstiftningen kring det svårbegriplig och delvis föråldrad. Syftet med reformen är att bostadssparare, de som önskar skaffa sig en ägarbostad och bankanställda bättre ska få klarhet i lagstiftningens innehåll. I reformen kvarstår de grundläggande elementen i systemet: tilläggsräntan som betalas till spararen, räntestödet och statsborgen samt idén om långsiktigt bostadssparande. 

Principer för BSP-sparande

 • Bostadsspararen ska under minst åtta kvartal sätta in 150–4 500 euro på BSP-kontot. Depositionerna behöver inte ske under på varandra följande kvartal.
 • På besparingarna betalas under spartiden en depositionsränta på 1 procent. En tilläggsränta på 2–4 procent betalas när lånet lyfts. Både depositionsräntan och tilläggsräntan är skattefria.
 • BSP-avtal kan justeras under spartiden. Det kan överföras till en annan bank, och man kan ta lånet i en annan bank än den som mottagit depositionerna.
 • BSP-lån och statsborgen kan beviljas när minst 10 procent av anskaffningspriset för bostaden har sparats in. Låntagaren kommer överens med banken om lånet.
 • Också andra medel än de som satts in på BSP-kontot får användas för bostadsköpet. Dessa räknas dock inte som sparandel enligt BSP-avtalet. Till sparandelen räknas den ränta som betalas på depositionerna och den kapitaliserade tilläggsräntan.
 • Också ett tomtköp som ingår i ett egnahemsprojekt kan ske inom ramen för BSP-avtalet.  
 • BSP-avtalet förfaller om deponenten i förtid lyfter pengar från BSP-kontot eller köper en bostad.

Räntestöd och statsborgen tryggar BSP-lån

Maximibeloppen för BSP-räntestödslån höjdes från och med den 1 april 2024. Maximibeloppen för räntestödslån är följande:

 • Helsingfors: 230 000 euro
 • Esbo, Vanda och Grankulla. 180 000 euro
 • Tammerfors och Åbo: 160 000 euro
 • Andra kommuner: 140 000 euro

Maximibeloppet för ett BSP-lån för en bostad som två bostadssparare köper tillsammans höjs med 50 procent. Denna ändring trädde i kraft den 1 januari 2023 och den tillämpas också på sparavtal som ingåtts före den 1 januari 2023, om banken och bostadsspararen kommer överens om det.
Låntagaren kommer överens med banken om räntor och amorteringar på räntestödslånet. Banken ska bevilja räntestödslån till en lägre ränta än den som tillämpas på övriga lån för en första bostad. Under tiden för räntestödslånet får ingå högst två amorteringsfria år. Villkoren gäller den del av bostadslånet som godkänns som räntestödslån, inte eventuella tilläggslån.   

Staten betalar en del av BSP-lånets räntor under de första 10 åren. Räntestöd betalas till 70 procent av den del av den årliga räntan på det återstående räntestödslånekapitalet som överstiger 3,8 procent.  

För BSP-räntestödslån kan man avgiftsfritt få begränsad statsborgen för ägarbostadslån, som är gratis i BSP-systemet.

Mer information

Rådgivning och tillämpningspraxis

Statskontoret
tfn 0295 50 2248
[email protected]

Lagstiftning

Satu Eronen
regeringssekreterare
tfn 0295 250 180
[email protected]