Hoppa till innehåll
Media

Ytterligare 400 000 euro reserveras för understöd till miljöorganisationer och tre miljoner euro för Lahtis projekt Europas miljöhuvudstad 2021

miljöministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2019 11.44
Pressmeddelande

Regeringen överlämnade i dag en kompletterande budgetproposition enligt vilken det reserveras ytterligare 400 000 euro för understöd till natur- och miljöorganisationer för nästa år.

"Nu ska förlusten av biologisk mångfald stoppas. Det innebär att ett rekordstort antal naturvårds- och restaureringsprojekt ska inledas de kommande månaderna och åren. I detta arbete behövs också organisationernas insats", säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Enligt propositionen kommer staten också att stödja Lahtis projekt Europas miljöhuvudstad 2021 med tre miljoner euro. Lahtis har som första finländska stad utsetts till Europas miljöhuvudstad (European Green Capital) 2021. Värdskapet för temaåret beräknas kosta sammanlagt nio miljoner euro.

”Lahtis öppnar ett skyltfönster mot Europa för Finlands kunnande inom miljöinnovationer. De miljölösningar som Lahtis utvecklat kan också tillämpas i andra städer och i olika förhållanden", säger minister Mikkonen.

Lahtis har redan gjort en betydande energiomställning i och med att staden slutade använda stenkol i början av april. I Lahtis genomförs just nu ett pilotförsök med individuell utsläppshandel när det gäller transporter. Staden ska inrätta en egen enhet för temaåret som bland annat kommer att anställa marknadsförings- och kommunikationsexperter.

Mer information:

Antti Heikkinen, minister Krista Mikkonens specialmedarbetare, [email protected], tfn 050 348 1406