Hoppa till innehåll
Media

Villkoren för långfristigt räntestöd för bostadsbyggande förbättras

miljöministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2023 13.58
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag godkänt en förordningsändring som förbättrar stödvillkoren för modellen med långfristigt räntestöd för bostadsbyggande. Med ändringen stöds byggande, anskaffning och ombyggnad av hyresbostäder och bostadsrättsbostäder med skäliga boendekostnader i högre grad än tidigare.

Med långfristiga räntestödslån med statsborgen stöder staten byggande, ombyggnad och anskaffning av bostäder till skäligt pris. Staten betalar räntestöd för lånen när räntan överstiger den ränta för bassjälvriskandelen som anges i förordningen.

För närvarande har bassjälvriskräntan vid hyresbostadsproduktion temporärt sänkts till 1,7 procent fram till den 31 december 2023. Räntestödsförordningen ändras så att den bassjälvriskandel för räntan på räntestödslånet som låntagaren själv ska betala är 2,3 procent i stället för 2,5 procent från och med ingången av 2024. Dessutom förlängs betalningstiden för räntestödet för hela lånetiden.

Tilläggsstödet gäller lån som beviljas nybyggnadsobjekt och ombyggnadsobjekt samt både hyresbostäder och bostadsrättsbostäder. Med räntestödslån byggs hyresbostäder och bostadsrättsbostäder till rimligt pris samt bostäder för grupper med särskilda behov, till exempel äldre personer.

Räntestödsbostäder ägs bland annat av kommunalt ägda hyreshusbolag och av allmännyttiga samfund. I fråga om dessa bostäder iakttas självkostnadshyra, vilket innebär att det av hyresgästerna får tas ut hyra för bostaden till högst det belopp som behövs för att täcka bostädernas finansieringsutgifter samt utgifterna för god fastighetshållning. En ökning av räntestödet dämpar trycket på att höja självkostnadshyror och bruksvederlag och förbättrar därigenom de boendes ställning.

Genom ändringen av förordningen förverkligas målet att öka stödet och utveckla modellen med långfristigt räntestöd i regeringsprogrammet för Sanna Marins regering.

Republikens president stadfäste i dag också de lagändringar som gäller utvecklingen av modellen med långfristigt räntestöd. Dessa lagar träder i kraft den 1 september 2023.

Ytterligare information

Liisa Meritähti-Lustig
Regeringssekreterare
[email protected]
tfn 029 525 0376