Hyppää sisältöön
Media

Asuntorakentamisen pitkän korkotuen ehdot paranevat

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 23.3.2023 13.58
Tiedote

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetusmuutoksen, jolla parannetaan asuntorakentamisen pitkän korkotukimallin tukiehtoja. Muutoksella tuetaan entistä vahvemmin kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamista, hankintaa ja perusparantamista.

Pitkillä valtion takaamilla korkotukilainoilla valtio tukee kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista, perusparantamista ja hankintaa. Valtio maksaa lainoille korkotukea, kun korko ylittää asetuksessa säädetyn perusomavastuukoron.

Tällä hetkellä vuokra-asuntotuotannon perusomavastuukorko on väliaikaisesti alennettu 1,7 prosenttiin 31.12.2023 saakka. Korkotukiasetusta muutetaan siten, että lainansaajan maksettavaksi jäävä perusomavastuu korkotukilainan korosta on vuoden 2024 alusta lähtien 2,5 prosentin sijaan 2,3 prosenttia. Lisäksi korkotuen maksuaikaa pidennetään koko laina-ajalle.

Lisätuki koskee uudis- ja perusparannuskohteita sekä yhtä lailla vuokra- kuin asumisoikeusasunnoille myönnettäviä lainoja. Korkotukilainoilla rakennetaan kohtuuhintaisia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja sekä asuntoja erityisryhmille, esimerkiksi ikääntyneille.
Korkotuettuja asuntoja omistavat muun muassa kuntien omistamat vuokrataloyhtiöt ja yleishyödylliset yhteisöt. Näissä asunnoissa noudatetaan omakustannusvuokraa, joka tarkoittaa sitä, että vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan kattamaan asuntojen rahoitusmenot ja hyvän kiinteistönpidon mukaiset hoitomenot. Korkotuen lisääminen hillitsee omakustannusvuokrien ja käyttövastikkeiden korotuspaineita ja parantaa näin asukkaiden asemaa.

Asetusmuutos toteuttaa Sannan Marinin hallituksen ohjelman tavoitetta lisätä tukea ja kehittää pitkää korkotukimallia.

Tasavallan presidentti vahvisti tänään myös pitkän korkotukimallin kehittämistä koskevat lakimuutokset. Nämä lait tulevat voimaan 1.9.2023.

Lisätiedot

Liisa Meritähti-Lustig
Hallitussihteeri
[email protected]
p. 029 525 0376