Hoppa till innehåll
Media

Spelboken Cirkulär ekonomi i konsumenthandeln erbjuder företag information om hur den cirkulära ekonomin kan påskyndas 

miljöministeriet
Utgivningsdatum 11.5.2023 9.05
Nyhet

Den nya spelboken Cirkulär ekonomi i konsumenthandeln (Kiertotalous kuluttajakaupassa) erbjuder företag inom handeln information, lösningar och exempel när det gäller att etablera försäljning och uthyrning av begagnade produkter samt bland annat service- och reparationsverksamhet för dessa inom traditionell butikshandel, e-handel och på onlineplattformar. Handeln spelar en viktig roll när det gäller att möjliggöra hållbara konsumtionsval för människor.

I spelboken för små och medelstora företag inom konsumenthandeln berättas om potentialen för cirkulär ekonomi inom konsumenthandeln, bästa praxis och om branschens behov att ställa om till cirkulär ekonomi. Syftet med spelboken är att inspirera särskilt dem som är verksamma inom handeln och att ge någonting konkret för att utnyttja möjligheterna med cirkulär ekonomi som en del av det egna företagets affärsverksamhet.

”Det är fint att ett sådant verktyg har gjorts för aktörerna inom handeln.” Med hjälp av spelboken kan handeln allt effektivare påskynda den gröna omställningen bland konsumenterna”, säger Marja Ola, ledande sakkunnig vid Finsk Handel. 

Spelboken Cirkulär ekonomi i konsumenthandeln har utarbetats som en del av programmet för cirkulär ekonomi. Den har genomförts på uppdrag av miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet i nära samarbete med Finsk Handel. Spelboken har utarbetats av Tyrsky-Konsultointi Oy, Ethica Oy, Properta Asianajajatoimisto Oy och Y4 Works Oy. 

I spelboken granskas konsumenthandeln och produktgrupperna kläder och hemtextilier, idrottsredskap samt hushållsmaskiner och elektronik, men alla aktörer inom handeln kan dra nytta av verktygslådans innehåll. För konsumenterna ger spelboken en översikt över vilka tjänster inom cirkulär ekonomi som redan finns tillgängliga och hur branschen håller på att utvecklas.

”I projektet har en aktiv grupp företag inom handeln deltagit och påverkat innehållet i spelboken, vilket visar att den cirkulära ekonomin inom branschen både engagerar och driver framåt”, anser Ola.

Handelsbranschen hoppas på stöd för cirkulär ekonomi i regeringsprogrammet 

EU förväntas vidta flera åtgärder för att främja den cirkulära ekonomin. Det är inte lätt att integrera nya affärsmodeller, eftersom branschens verksamhetsmiljö är komplicerad. 

”Om man i Finland vill påskynda en grön omställning bland konsumenterna, är pilotprojekt liknande Cirkulär ekonomi i konsumenthandeln nödvändiga också i framtiden. Företagen inom handeln behöver stöd för att genomföra omvälvningen inom den cirkulära ekonomin”, säger Ola. 

”Även om handeln redan nu gör mycket för att främja den cirkulära ekonomin, behöver nya verktyg och verksamhetsmodeller utvecklas, ekonomiska incitament införas, effektiv kommunikation bedrivas och kompetensen stärkas. Detta är ett tips för de partier som förhandlar om regeringsprogrammet”, tillägger hon. 

Spelboken Cirkulär ekonomi i konsumenthandeln finns på Finsk Handels webbplats där den kan laddas ner i pdf-format. 

Ytterligare information:

Marja Ola, ledande sakkunnig, Finsk Handel rf, tfn 050 511 3189, [email protected] 

Sari Tasa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8242, [email protected]

Heikki Sorasahi, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 029 525 0165, [email protected]