Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli liikenteen päästöjen vähentämisestä
Social rättvisa, regionala skillnader och konkurrenskraft måste beaktas i omställningen till fossilfria transporter

MiljöministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
28.10.2020 15.23 | Publicerad på svenska 29.10.2020 kl. 10.06
Pressmeddelande

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträdde på onsdag för att diskutera en rättvis omställning till fossilfria transporter. Vid mötet diskuterades speciellt åtgärderna i färdplanen för fossilfria transporter och fördelningen av kostnaderna för utsläppsminskningar inom trafiken.

Mötet inleddes av enhetsdirektör Päivi Antikainen från kommunikationsministeriet som presenterade färdplanen för fossilfria transporter och professor i ekonomi Matti Liski från Aalto-universitetet som berättade om effekterna av prissättningen av kol. Ordförande för mötet var miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. Kommunikationsminister Timo Harakka deltog i mötet.

I diskussionen lyftes bland annat fram mångfalden av metoder för att minska utsläppen, betydelsen av ekonomisk styrning, beaktandet av regionala skillnader, behovet av olika lösningar inom den tunga trafiken och persontrafiken, exportindustrins konkurrenskraft och stadsplanering som jämställer olika sätt att färdas.

"De senaste hundra åren har man utvecklat trafiken med tanke på bilar och bilister. I fortsättningen är det skäl att prioritera hållbara sätt att färdas. Kommunerna har en nyckelroll i detta arbete. En omfattande och förmånlig kollektivtrafik och goda nätverk för lätt trafik är det bästa sättet att möjliggöra en rättvis omställning”, sade Iis kommundirektör Ari Alatossava, som företräder kolneutrala kommuner i rundabordsforumet.

Vid mötet betonades att man bör få ett brett samhälleligt stöd för omställningen. Kommunikationen ska vara konsekvent och begriplig för vanliga människor.

”Alla parter ska engageras såväl i prioriteringen av ett brett urval av metoder som i bedömningen av åtgärdernas konsekvenser. Det ska satsas på utvecklingen av ny teknik och syntetiska bränslen. Det är viktigt att transportkostnaderna hålls rimliga, och därför bör höjning av bränslekostnaderna vara en sista utväg”, betonade Helena Soimakallio, direktör för Teknologiindustrin rf.

För individerna är det viktigast att färdsätten är praktiska och smidiga. Fungerande lösningar är också attraktiva och accepteras lättare.

”Genom stadsplanering ska det ses till att alternativa färdsätt blir ett bättre alternativ än privatbilism. Samtidigt måste man också göra resekedjorna smidigare och göra det lättare att kombinera olika färdsätt. Omställningen får inte öka ojämlikheten, utan alla måste fortfarande ha möjlighet att färdas och förverkliga sina drömmar”, påpekade Laura Hildén, ordförande för De ungas Agenda 2030.

”Inom stadsregioner stöder kollektivtrafiken en rättvis omställning. Den är öppen för alla oberoende av inkomstnivå, kompetens, ålder och ägande av bil eller innehav av körkort. Det bästa sättet att säkerställa en rättvis omställning är att trygga en stark och konkurrenskraftig kollektivtrafik i städerna också medan man åtgärdar de ekonomiska svårigheter som orsakats av coronaepidemin”, betonade verkställande direktör för Helsingforsregionens trafik Suvi Rihtniemi.

Mer information:

Riikka Yliluoma, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 0295 250 091, [email protected]

Ari Alatossava, Iis kommundirektör, kolneutrala kommuner, tfn  040 567 6700, [email protected]

Helena Soimakallio, direktör, Teknologiindustrin rf, tfn 040 550 7706, [email protected]

Laura Hildén, ordförande, gruppen De ungas Agenda 2030, [email protected]

Suvi Rihtniemi, verkställande direktör, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), tfn 09 4766 4040, [email protected]

Merja Turunen, Generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik, miljöråd vid miljöministeriet, tfn 0295 250 387, [email protected]

Statsrådet tillsatte rundabordsforumet för klimatpolitik den 27 februari 2020. I forumet deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet för klimatpolitik syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt och med en snabbare tidsplan än i nuläget kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

Krista Mikkonen Timo Harakka