Hoppa till innehåll
Media

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för att diskutera koldioxidsnålt byggande

miljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.12.2021 7.52
Pressmeddelande

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för 12:e gången torsdagen den 9 juni. Temat för mötet är koldioxidsnålt byggande.

Byggande och byggnader orsakar cirka en tredjedel av Finlands växthusgasutsläpp. För att Finland ska kunna uppnå sina nationella och internationella klimatmål måste utsläppen från byggsektorn minska. Vid rundabordsforumet för klimatpolitik diskuteras bland annat hur man kan påskynda övergången till koldioxidsnålt byggande så att man samtidigt säkerställer social rättvisa. Dessutom diskuteras vilka incitament regionerna, kommunerna, städerna samt företagen och branschorganisationerna behöver.

”För att Finland ska nå sitt mål om klimatneutralitet före 2035 behövs klimatåtgärder inom alla samhällssektorer. En viktig del av detta arbete är att minska utsläppen från den byggda miljön. De hus som byggs i dag ska användas ännu på 2100-talet. Därför bör den koldioxidsnåla byggda miljön planeras och främjas på ett föregripande och långsiktigt sätt ", säger miljö- och klimatminister Emma Kari, som är ordförande för rundabordsmötet.

Färdplan för koldioxidsnålt byggande: klimatdeklaration för byggnader, gränsvärden för utsläpp från nya byggnader

Största delen av utsläppen från den byggda miljön hänför sig till byggnadernas energiförbrukning. Eftersom nya byggnader redan är mycket energieffektiva, måste perspektivet utvidgas till byggnadsmaterial och utsläpp under byggnadens hela livscykel.

Miljöministeriet har sedan 2016 berett en färdplan för koldioxidsnålt byggande som syftar till att koldioxidavtrycket under byggnadens hela livscykel ska börja styras genom lagstiftning senast i mitten av 2020-talet.

Färdplanen bygger på att det ska utarbetas klimatutredningar för byggnader samt fastställas koldioxidbudgetar för nya byggnader. Klimatdeklarationen synliggör klimatpåverkan under hela den nya byggnadens livscykel och efter en omfattande renovering. Klimatdeklarationen ska ligga till grund för de gränsvärden som sätts för utsläpp från nya byggnader. Miljöministeriets utkast till förordning om klimatdeklaration för byggnader var på remiss under sommaren 2021. Förordningen är en del av den pågående totalreformen av markanvändnings- och bygglagen, vars remissbehandling avslutades i går den 7 december.

I rundabordsforumet för klimatpolitik deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle före 2035. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

I sociala medier kan man följa rundabordsforumets aktivitet under hashtaggarna #ilmastonpyöreäpöytä och #klimatneutral2035.

Mer information:

Milja Henttonen
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare (begäran om intervjuer med ministern)
tfn 050599 3094
[email protected]

 

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]

 

Jarmo Muurman
Miljöråd, generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik
tfn 0295 250 185
[email protected]

 

Matti Kuittinen
Specialsakkunnig, koldioxidsnålt byggande
tfn 0295 250268
[email protected]

 

Emma Kari