Hyppää sisältöön
Media

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu keskustelemaan vähähiilisestä rakentamisesta

valtioneuvoston viestintäosastoympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2021 7.52
Tiedote

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu 12. kerran torstaina 9. joulukuuta. Kokouksen aiheena on vähähiilinen rakentaminen.

Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Jotta Suomi pystyisi saavuttamaan kansalliset ja kansainväliset ilmastotavoitteensa, on rakennussektorin päästöjä vähennettävä. Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskustelee mm. siitä, miten siirtymää vähähiiliseen rakentamiseen voitaisiin vauhdittaa ja samalla varmistaa sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Lisäksi jäsenet keskustelevat siitä, millaisia kannusteita alueet, kunnat, kaupungit sekä yritykset ja toimialajärjestöt tarvitsisivat.

”Jotta Suomi saavuttaa tavoitteensa hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä, ilmastotoimia tarvitaan yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Rakennetun ympäristön päästöjen vähentämisellä on tässä työssä keskeinen rooli. Tänään rakennettavat talot ovat pystyssä vielä 2100-luvulla. Siksi vähähiilistä rakennettua ympäristöä tulee suunnitella ja edistää ennakoivasti ja pitkäjänteisesti”, pyöreän pöydän kokouksen puheenjohtajana toimiva ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari sanoo.

Vähähiilisen rakentamisen tiekartta: rakennuksille ilmastoselvitys, uusien rakennusten päästöille raja-arvot

Suurin osa rakennetun ympäristön päästöistä liittyy rakennusten kuluttamaan energiaan. Koska uudet rakennukset ovat jo hyvin energiatehokkaita, näkökulmaa on laajennettava rakennusmateriaaleihin ja koko rakennuksen elinkaaren aikaisiin päästöihin.

Ympäristöministeriössä on valmisteltu vuodesta 2016 vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa, jonka tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä.

Tiekartan kulmakiviä ovat rakennusten ilmastoselvitykset sekä hiilibudjetit uusille rakennuksille. Ilmastoselvityksellä tehtäisiin näkyväksi uuden rakennuksen koko elinkaaren ja laajamittaisesti korjattavan rakennuksen korjauksen ja sen jälkeisen ajan ilmastovaikutukset. Rakennusten ilmastoselvitys olisi pohjana uusien rakennusten päästöille asetettaville raja-arvoille. Ympäristöministeriön asetusluonnos rakennuksen ilmastoselvityksestä oli lausuntokierroksella kesällä 2021. Asetus on osa maankäyttö- ja rakennuslain käynnissä olevaa kokonaisuudistusta, jonka lausuntokierros päättyi eilen 7.12.

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kerää yhteen laajan joukon toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Pyöreän pöydän tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten Suomi voi siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan oikeudenmukaisesti vuoteen 2035 mennessä. Pyöreä pöytä tukee työllään ilmastopolitiikan kansallista valmistelua ja toimeenpanoa.

Sosiaalisessa mediassa pyöreän pöydän toimintaa voi seurata tunnisteilla #ilmastonpyöreäpöytä, #hiilineutraali2035.

Lisätietoja

Milja Henttonen
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja (ministerin haastattelupyynnöt)
p. 050 599 3094
[email protected]

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
[email protected]

Jarmo Muurman
Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän pääsihteeri, ympäristöneuvos
p. 0295 250 185
[email protected]

Matti Kuittinen
Erityisasiantuntija, vähähiilinen rakentaminen
p. 0295 250 268
[email protected]