Hoppa till innehåll
Media

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för att diskutera avtal om koldioxidsnål cirkulär ekonomi

miljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 12.10.2021 11.22
Pressmeddelande

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för elfte gången onsdagen den 13 oktober. Temat för mötet är ett avtal om koldioxidsnål cirkulär ekonomi genom vilket man strävar efter att påskynda uppnåendet av målen i programmet för cirkulär ekonomi som färdigställdes våren 2021.

Regeringen fattade ett principbeslut om programmet för cirkulär ekonomi i april 2021. Enligt beslutet ska förbrukningen av icke-förnybara naturresurser minska, och en hållbar användning av förnybara naturresurser kan öka så att den totala inhemska förbrukningen av primära råvaror 2035 inte överstiger 2015 års nivå. Resursproduktiviteten bör fördubblas före 2035 jämfört med situationen 2015. Dessutom bör graden av cirkulär ekonomi för material fördubblas före 2035.

”Den cirkulära ekonomin erbjuder lösningar för att minska överkonsumtionen av naturresurser vilket bidrar till att stävja klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald. Bara målet att minska användningen av naturresurser styr redan utvecklingen i rätt riktning – detta har vi sett på ett allmännare plan i klimatarbetet. Som stöd för detta mål söker vi nu konkreta åtgärder inom olika sektorer som främjar övergången till cirkulär ekonomi. Alla aktörer behövs med i förändringen av det ekonomiska systemet”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, ordförande för rundabordsmötet.

Ett sätt att främja målen för programmet för cirkulär ekonomi är avtalet om koldioxidsnål cirkulär ekonomi, som man vill att kommuner, företag och andra aktörer ska ansluta sig till med sina egna åtaganden. Åtagandena ska basera sig på scenarier där organisationer tillsammans med forskningsinstitut utarbetar riktlinjer för en klimatneutral framtid. Utifrån dessa scenarier ställer aktörerna upp egna mål som de förbinder sig till. Processerna i scenarierna kan också matas in i de färdplaner för koldioxidsnåla lösningar som flera sektorer har utarbetat under de senaste åren, och som det är aktuellt att uppdatera och komplettera. För att genomföra mer verkningsfulla åtgärder bildar man ett nätverk av experter som erbjuder verktyg, söker lämpliga finansieringskällor och hjälper till att lösa flaskhalsar.

I rundabordsforumet för klimatpolitik deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle före 2035. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

I sociala medier kan man följa rundabordsforumets aktivitet under hashtaggarna #ilmastonpyöreäpöytä och #klimatneutral2035.

Ytterligare information

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]

Jarmo Muurman
Miljöråd, generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik
tfn 0295 250 185
[email protected]

Taina Nikula
Miljöråd
tfn 0295 250 202
[email protected]

Krista Mikkonen