Hyppää sisältöön
Media

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu keskustelemaan vähähiilisen kiertotalouden sopimuksesta

valtioneuvoston viestintäosastoympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2021 11.22
Tiedote

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu 11. kerran keskiviikkona 13. lokakuuta. Kokouksen aiheena on vähähiilisen kiertotalouden sopimus, jolla pyritään vauhdittamaan keväällä 2021 valmistuneen kiertotalousohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Hallitus teki kiertotalousohjelmasta periaatepäätöksen huhtikuussa 2021. Sen mukaan uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus vähenee ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö voi kasvaa siten, että kotimaan primääriraaka-aineiden kokonaiskulutus ei 2035 ylitä vuoden 2015 tasoa. Resurssien tuottavuuden tulee kaksinkertaistua vuoden 2015 tilanteesta vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi materiaalien kiertotalousasteen tulisi kaksinkertaistua vuoteen 2035 mennessä.

”Kiertotalous tarjoaa ratkaisuja luonnonvarojen ylikulutuksen suitsimiseen, ja siten ilmastokriisin ja luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen. Jo pelkkä luonnonvarojen käytön vähentämisen tavoite ohjaa oikeaan suuntaan – tämän olemme nähneet ilmastotyössä yleisemmin. Tavoitteen tueksi etsimme nyt eri sektoreille konkreettisia toimia, jotka edistävät siirtymää kiertotalouteen. Talousjärjestelmän murrokseen tarvitaan mukaan kaikki toimijat”, pyöreän pöydän kokouksen puheenjohtajana toimiva ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Yksi keino edistää kiertotalousohjelman tavoitteita on vähähiilinen kiertotaloussopimus, johon kuntien, yritysten ja muiden toimijoiden halutaan liittyvän omilla sitoumuksillaan. Sitoumukset pohjaisivat skenaarioihin, joissa organisaatiot laativat askelmerkkejä hiilineutraaliin tulevaisuuteen yhdessä tutkimuslaitosten kanssa. Näiden skenaarioiden pohjalta toimijat asettaisivat omat tavoitteensa, joihin ne sitoutuvat. Skenaarioprosessit voivat myös syöttää vähähiilitiekarttoihin, joita monet toimialat ovat laatineet viime vuosina, ja joiden päivittäminen ja täydentäminen on ajankohtaista. Vaikuttavampien toimien toteuttamiseksi kootaan osaajien verkostoa, joka tarjoaa työkaluja, etsii sopivia rahoituslähteitä sekä auttaa pullonkaulojen ratkomisessa.

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kerää yhteen laajan joukon toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Pyöreän pöydän tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten Suomi voi siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan oikeudenmukaisesti vuoteen 2035 mennessä. Pyöreä pöytä tukee työllään ilmastopolitiikan kansallista valmistelua ja toimeenpanoa.

Sosiaalisessa mediassa pyöreän pöydän toimintaa voi seurata tunnisteilla #ilmastonpyöreäpöytä, #hiilineutraali2035.

Lisätietoja

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
[email protected]

Jarmo Muurman
Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän pääsihteeri, ympäristöneuvos
p. 0295 250 185
[email protected]

Taina Nikula
Ympäristöneuvos
p. 0295 250 202
[email protected]

Krista Mikkonen