Hoppa till innehåll
Media

Projektet KaavaDigi hjälper kommunerna i Södra Savolax på vägen mot digitalisering

30.3.2021 8.33 | Publicerad på svenska 30.3.2021 kl. 10.49

Vårt minsta landskap, Södra Savolax, tar målmedvetna steg på vägen mot digitalisering. Det treåriga projektet KaavaDigi, som leds av den lokala närings-, trafik- och miljöcentralen och markanvändningsexperten Satu Reisko, stöder regionens tolv kommuner i digitaliseringen av informationen om den byggda miljön.

Hur har digitaliseringen av den byggda miljön framskridit i Södra Savolax – vad pågår just nu?

Jag skulle säga att vår situation är relativt bra. Vi kom till insikt om digitaliseringen av den byggda miljön och de fördelar som digitaliseringen medför redan långt före Ryhti-projektet, och de senaste fem åren har varit en tid av intensiv utveckling. Kommunens storlek påverkar givetvis hur arbetet framskrider, men är inte den enda faktorn. Mycket beror på hur intresserade de involverade personerna är och på deras egna digitala färdigheter. I många små kommuner har man redan till exempel elektroniska detaljplaner.

Vilken är den största utmaningen?

Det största arbetet är att digitalisera det gamla materialet, vilket också väcker mest oro i kommunerna. Trots att sådant arbete redan har gjorts på många håll, finns det i varje kommun fortfarande pappersarkiv som väntar på att bli skannade. Det är svårt att uppskatta arbetsmängden och det är svårt att hitta resurser.

Vilka förväntningar har man på Ryhti?

Förväntningarna är fortfarande lite i luften när man inte vet hur det nya systemet kommer att se ut och hur det kommer att förändra den nuvarande verksamheten. De fördelar som Ryhti kommer att medföra har välkomnats med glädje, och användningen av själva systemet avskräcker inte heller – det krävs bara övning. Osäkerheten kring framtiden och hur man ska förbereda sig inför den väcker dock oro.

Hurdana hälsningar vill du skicka till andra kommuner som går i riktning mot Ryhti?

Det lönar sig absolut att fortsätta sådana digitaliseringsprojekt som inletts redan före Ryhti. All digital utveckling bidrar till övergången till en ny tid, och man behöver inte vara rädd att det arbete man gör är onödigt. Det är alltid lättare att vid behov konvertera elektroniskt material till en annan form än att börja om från början.

Med ett halvt års erfarenhet kan vi varmt rekommendera den modell vi använt i Södra Savolax också för andra närings-, trafik- och miljöcentraler. I en så här stor förändring är det bra att ha en person som känner till områdets särdrag och som kommunerna med låg tröskel kan kontakta med eventuella frågor, och som kan föra kommunerna samman kring ärendet.