Hoppa till innehåll
Media

Påbörja förberedelserna för att ansöka om finansiering till vattenvårdsprojekt redan under sommaren

miljöministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2021 8.20
Pressmeddelande

På vattenguden Ahtis namnsdag den 21 juni uppmuntrar programmet för effektiviserat vattenskydd berörda parter att ansöka om finansiering till vattendragsrestaurering samt till vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket. Ansökningsomgången inleds på hösten men det är bra att redan under sommaren förbereda sig på att ansöka om finansiering.

Det behöver göras arbete för att restaurera vattendrag som övergöds, blir grundare och växer igen samt för att reparera de skador som dämning, röjning, torrläggning och vattenbyggnad har orsakat. Det behövs nya sätt vars syfte är att uppehålla vattendrag, till exempel slingrande fåror och fåror i två nivåer, för att minska den belastning som jord- och skogsbruket orsakar.

”Finländarna är angelägna om att förbättra tillståndet i de närliggande vattendragen. Det har redan inletts över 300 restaureringsprojekt runt om i Finland med finansiering från programmet för effektiverat vattenskydd. Det lönar sig att använda finansieringen från programmet nu”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Programmet för effektiverat vattenskydd stöder det viktiga restaureringsarbetet och bjuder även in nya aktörer. Ansökningsomgången för statsunderstöd för restaureringen av vattendrag vid närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna), och för vattenhanteringen inom jord- och skogsbruk vid NTM-centralen i Norra Österbotten, inleds på hösten, men det är redan nu bra att

  • söka samarbetspartner, eftersom de flesta projekt drar nytta av samarbete,

  • fråga råd av till exempel restaurerings- och vattenhushållningsexperter vid NTM-centralerna, miljöväsendet i kommunen, en regional vattenskyddsförening eller något annat regionalt vattenvårdsnätverk.

  • det nationella nätverket för restaurering av vattendrag kan också tillhandahålla information och kontakter till samarbetspartner.

  • fundera på hur motfinansiering kan ordnas för restaureringsprojektet

  • planera projektet, dvs. utreda vattenstatusen och vilka åtgärder som redan vidtagits samt ta reda på om restaureringsåtgärderna kräver tillstånd

  • bekanta sig med andra projekt och hitta nya idéer och metoder

Närmare information om ansökningstiden kommer i augusti.

Restaurering och allsidig hantering av vattendrag lönar sig

Vattendragens tillstånd har en betydande inverkan på såväl naturens välmående som människornas välbefinnande. Genom restaureringsåtgärder och rätt sorts vattenhantering säkerställer vi att även kommande generationer får njuta av en trivsam boendemiljö och kan använda vattnen för rekreation, till exempel för att bada och fiska. Genom en övergripande realisering av avrinningsvatten från jord- och skogsbruket kan man påverka avrinningen av näringsämnen men också verksamhetsförutsättningarna för olika branscher. Akvatiska ekosystem och fiskbestånd som kännetecknas av mångfald har också de bästa förutsättningarna att anpassa sig till klimatförändringen.

Även små lokala projekt kan ha stor inverkan. Välmående vattendrag stärker hela den ekonomiska regionens livskraft. De stöder fiskerinäringen, skapar möjligheter till affärsverksamhet kring turism, stimulerar byaverksamheten och gör regionen attraktivare för potentiella nya invånare och företagare.

Information och anvisningar om hur man ansöker om understöd:

Information om restaurering av vattendrag:

Mer information:

Antton Keto, programchef miljöministeriet, tfn 0295 250 148, [email protected]

Restaurering av vattendrag:
Pinja Kasvio, forskare, nätverket för restaurering av vattendrag, tfn 0295 252 149, [email protected]

Vattenhantering inom jord- och skogsbruket:
Johanna Helkimo, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 092, [email protected]
Sini Olin, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 248, [email protected]

Syftet med det femåriga programmet för effektiverat vattenskydd (2019–2023) är att minska utsläppen av näringsämnen från jord- och skogsbruket, restaurera vattendrag och stärka nätverken av experter och aktörer, minska utsläppen av skadliga ämnen i vattnet i städerna, sanera vrak som utgör en miljörisk i Östersjön samt finansiera forskning och utvecklingsarbete.