Hoppa till innehåll
Media

Ny kurs stärker AI-kunskaperna inom fastighets- och byggbranschen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2021 6.52 | Publicerad på svenska 28.10.2021 kl. 15.40
Nyhet

Kursen Artificiell intelligens i den byggda miljön lanserades den 27 oktober. Kursen är världens första webbkurs i artificiell intelligens som baserar sig på den populära Elements of AI-kursen och som är skräddarsydd för en viss bransch.

Kursen har uppstått genom samarbete inom branschen och på grund av behovet att sprida AI-kunnande inom fastighets- och byggbranschen. Artificiell intelligens och dess möjligheter är ett omtalat ämne, men det finns ännu för lite grundläggande kompetens om artificiell intelligens som helhet. Den byggda miljön ger mycket information, men utnyttjandet av artificiell intelligens kunde vara mycket effektivare. Kursen är avsedd för en bred grupp professionella inom fastighets- och byggbranschen. Den presenterar praktiska exempel och möjligheter som den nya tekniken erbjuder branschen.

”Webbkursen Artificiell intelligens i den byggda miljön fick sin början då KIRAHub lyfte fram sådana utmaningar inom branschen som vi ville lösa tillsammans”, säger Ville Sinisalo från Reaktor Education om kursens uppkomst.

"Vi ville hitta ett sätt att sprida AI-kunnandet i stor utsträckning inom hela fastighets- och byggbranschen. Branschen är dataintensiv, men vi har ännu inte funnit sätt att utnyttja den värdefulla informationen från den byggda miljön", säger Teemu Lehtinen, verkställande direktör för KIRAHub.

Miljöministeriet har stött genomförandet av kursen, som man har velat erbjuda alla inhemska aktörer avgiftsfritt. ”Med hjälp av artificiell intelligens kan vi lösa centrala problem i samhället. Detta gäller också den byggda miljön. Genom att skapa byggd miljö skapar vi en bättre framtid för hela mänskligheten", säger miljöministeriets kanslichef Juhani Damski

I bilden bakre raden från vänster Janne Liuttu, (Ramboll), Ville Sinisalo (Reaktor Education), Teemu Lehtinen (KIRAHub), Jorma Säteri (Metropolia), (i främsta raden) Eeva-Sofia Hiscock (Kiinko), Juhani Damski (ympäristöministeriö), Marko Väyrynen (YIT) sekä Anders Stenbäck (YIT).

Webbkursen Artificiell intelligens i den byggda miljön har skapats av miljöministeriet och den allmännyttiga föreningen KIRAHub, som främjar hållbar digitalisering av den byggda miljön, tillsammans med Reaktor Education, som erbjuder internationella webbkurser. Samarbetspartner är YIT, Ramboll, yrkeshögskolan Metropolia och Fastighetsbranschens Utbildningsstiftelse Kiinko. Kursens innehåll har producerats av AI-acceleratorn FAIA.

Kursen lanseras på finska den 27 oktober och på engelska den 30 november.

Ytterligare information

Teemu Lehtinen
verkställande direktör
KIRAHub
[email protected]
tfn +358404566108

Minna Perähuhta
konsultativ tjänsteman
miljöministeriet
[email protected]
tfn 0295250223