Hoppa till innehåll
Media

Ny handbok för beredningen av den kommunala klimatplanen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2023 7.31 | Publicerad på svenska 4.5.2023 kl. 9.59
Nyhet

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral har publicerat en handbok för kommunerna för beredningen av klimatplanerna. Handboken riktar sig särskilt till de kommuner som inleder sitt klimatarbete.

Enligt den nya klimatlagen ska varje kommun utarbeta eller uppdatera sin klimatplan minst en gång per fullmäktigeperiod. Den första klimatplanen enligt klimatlagen ska bli klar senast under fullmäktigeperioden 2025–2029.

Miljöministeriets och Finlands miljöcentrals handbok innehåller information om den skyldighet att utarbeta en plan som avses i klimatlagen samt anvisningar och råd för beredningen av planen. Handboken riktar sig särskilt till de kommuner som inleder sitt klimatarbete och den innehåller anvisningar och råd om hur planen ska beredas i enlighet med lagen. I handboken finns också nyttig information om ett mer ambitiöst genomförande för de kommuner som redan kommit längre i sitt klimatarbete.

Finlands miljöcentrals utsläppsdatatjänst och verktyg för utsläppsscenarier för kommuner och regioner stöder kommunerna när de följer utsläppsutvecklingen, sätter upp mål och utvärderar åtgärdernas effekter. Datatjänsten och verktyget är avgiftsfria och uppdateras årligen. 
Klimatplanen stöder ett långsiktigt klimatarbete

Den kommunala klimatplanen ska bland annat innehålla ett utsläppsminskningsmål och åtgärder för att minska växthusgasutsläppen. Dessutom ska kommunen följa hur planen genomförs och beakta den i kommunstrategin och i kommunens verksamhetsberättelse. Klimatplanen ska antas av kommunfullmäktige. När planen utarbetas kan man dra nytta av det regionala samarbetet genom att göra upp planen tillsammans med andra kommuner i regionen.

Miljöministeriet utlyser understöd till de kommuner som inte har någon befintlig klimatplan eller vars plan är föråldrad. Under den fullmäktigeperiod som inleds 2025 beviljas understöd till alla kommuner. Dessutom ordnar miljöministeriet och Finlands miljöcentral utbildningar till stöd för beredningen av den kommunala klimatplanen. 

Drygt 70 kommuner har en klimatplan. I dessa kommuner bor sammanlagt över 3,7 miljoner invånare, vilket innebär att två tredjedelar av finländarna redan nu omfattas av en klimatplan. Planen saknas särskilt i små kommuner med mindre än 10 000 invånare. 

Ytterligare information:

Miia Berger
Specialsakkunnig 
miljöministeriet
tfn 0295 250 265
[email protected]

Teemu Ulvi
Forskningsingenjör                                                                                                                       
Finlands miljöcentral                                                                                                                          
tfn  040 571 7858
[email protected]