Hyppää sisältöön
Media

Opas kunnan ilmastosuunnitelman valmisteluun on julkaistu

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 4.5.2023 7.31
Uutinen

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus ovat julkaisseet kunnille suunnatun oppaan ilmastosuunnitelman laadintaan. Opas on suunnattu erityisesti ilmastotyötään aloitteleville kunnille.

Uuden ilmastolain mukaan kunnan on laadittava tai päivitettävä ilmastosuunnitelma vähintään kerran valtuustokaudessa. Ensimmäinen ilmastolain mukainen ilmastosuunnitelma tulee valmistua viimeistään valtuustokaudella 2025-2029.

Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen laatima opas sisältää tietoa ilmastolakiin kirjatusta suunnitelmavelvoitteesta sekä ohjeita ja neuvoja suunnitelman valmistelemiseksi. Opas on suunnattu erityisesti ilmastotyötään aloitteleville kunnille, ja siinä annetaan ohjeita ja neuvoja lain mukaisen suunnitelman valmistelemiseksi. Oppaassa on myös hyödyllistä tietoa kunnianhimoisemmasta toteutuksesta ilmastotyössään jo pidemmälle edenneille kunnille.

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämät kuntien ja alueiden päästötietopalvelu ja päästöskenaariotyökalu tukevat kuntia päästökehityksen seurannassa ja tavoitteen asettamisessa sekä toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa ja seurannassa. Tietopalvelu ja työkalu ovat maksuttomia ja niitä päivitetään vuosittain. 

Ilmastosuunnitelma tukee pitkäjänteistä ilmastotyötä

Kunnan ilmastosuunnitelman tulee sisältää muun muassa päästövähennystavoite ja toimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Lisäksi kunnan on seurattava suunnitelman toteutumista ja otettava se huomioon kuntastrategiassa ja kunnan toimintakertomuksessa. Ilmastosuunnitelman hyväksyy kunnan valtuusto. Suunnitelman laatimisessa voidaan hyödyntää alueellista yhteistyötä ja laatia suunnitelma yhdessä alueen muiden kuntien kanssa.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt avustushaun kunnille, joilla ei ole vielä voimassa olevaa ilmastosuunnitelmaa tai se on vanhentunut. Vuonna 2025 alkavalla valtuustokaudella avustusta myönnetään kaikille kunnille. Lisäksi ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus järjestävät koulutuksia kunnan ilmastosuunnitelman valmistelun tueksi. 

Reilulla 70 kunnalla on ilmastosuunnitelma. Näissä kunnissa asuu yhteensä yli 3,7 miljoonaa asukasta, eli kaksi kolmasosaa suomalaisista on jo nyt ilmastosuunnitelman piirissä. Suunnitelma puuttuu erityisesti pieniltä, alle 10 000 asukkaan kunnilta.

Lisätietoja:

Miia Berger
erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö
p. 0295 250 265
[email protected]

Teemu Ulvi
Tutkimusinsinööri
Suomen ympäristökeskus
p. 040 571 7858
[email protected]