Hoppa till innehåll
Media

Ny direktion tillsatt för Statens bostadsfond och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

miljöministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2022 13.28
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag tillsatt en ny direktion för Statens bostadsfond och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Statens bostadsfond inrättades 1990 och är en fond utanför statsbudgeten som förvaltas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. Direktionen har till uppgift att säkerställa tillräcklig likviditet för bostadsfonden samt att besluta om bostadsfondens och utvecklingscentralens riktlinjer för verksamheten och om betydande frågor som gäller beviljande av lån och understöd.

Biträdande direktör​​​​​​​ Sanna Pälsi (Statskontoret) har utsetts till ordförande och direktör Miira Riipinen (Kommunförbundet) till vice ordförande.

Medlemmar i direktionen är överombudsman Markku Hedman (Byggnadsinformationsstiftelsen RTS), avdelningschef Eveliina Pöyhönen (social- och hälsovårdsministeriet), ledande sakkunnig Timo Aro (MDI Public Oy), professor Seppo Junnila (Aalto-universitetet), verksamhetsledare Lauri Lehtoruusu (Suomen opiskelija-asunnot SOA ry), generalsekreterare Anni Kyröläinen (Handikappforum rf) och verksamhetsledare Anne Viita (Vuokralaiset VKL ry).

Företrädare för personalen vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet i direktionen är sakkunnig Sonja Manssila (1.11.2022–31.10.2024) och överinspektör Suvi Apell (1.11.2024–31.10.2026).

Direktionens mandatperiod är 1.11.2022–31.10.2026.

Mer information

Satu Eronen
Sakkunnig
tfn 0295 250 180
[email protected]