Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik förberedde sig inför budgetmanglingen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 24.8.2021 16.09 | Publicerad på svenska 24.8.2021 kl. 16.22
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik förberedde sig på tisdagen inför regeringens budgetförhandlingar, som hålls den 7–8 september. Avsikten är att det vid budgetmanglingen ska dras upp riktlinjer för de återstående utsläppsminskningsåtgärder som behövs för att uppnå klimatneutralitet.

De åtgärder som Finland hittills har planerat räcker inte till för att nå Finlands mål om klimatneutralitet 2035. Ytterligare åtgärder inkluderas i den nya klimatpolitiska planen på medellång sikt och i klimat- och energistrategin, som båda är under beredning. Som grund för besluten fick ministerarbetsgruppen höra anföranden om hur beredningen framskrider.

”Klyftan mellan målet om klimatneutralitet och utsläppsminskningarna har minskat under regeringsperioden, men vi behöver ännu beslut som leder till att utsläppen och kolsänkorna är i balans om 14 år. Vid tjänstemannaberedningen har man gjort värdefullt arbete som grund, och nu måste regeringen utifrån denna beredning dra upp riktlinjer för vilka utsläppsminskningsåtgärder som ska vidtas”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Dessutom diskuterade ministerarbetsgruppen den IPCC-rapport som publicerades i början av augusti och som samlar vetenskapssamfundets synpunkter på nuläget och framtiden när det gäller klimatet. Hannele Korhonen, forskningsprofessor vid Meteorologiska institutet, höll ett anförande om rapporten.

Enligt rapporten har den globala medeltemperaturen stigit med 1,1 °C jämfört med förindustriell tid, och av detta har nästan allt orsakats av mänsklig verksamhet. De nordliga områdena, även Finland, värms upp klart snabbare. De förändringar som klimatförändringen orsakar är snabba och vissa är aldrig tidigare skådade.

Enligt IPCC kommer uppvärmningen att överskrida gränsen på 1,5 grader redan under 2030-talet, och uppvärmningen kan begränsas till mindre än två grader endast om utsläppen snabbt kan fås att minska. Redan tidigare IPCC-rapporter har visat att det innevarande årtiondet är avgörande när det gäller att begränsa klimatförändringen.

Mer information:

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik ska med beaktande av social rättvisa och internationell konkurrenskraft styra genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av målet om klimatneutralitet, stärkande av kolsänkorna och klimat- och energipolitiskt beslutsfattande.