Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik enades om kompletterande åtgärder för att stärka kolsänkorna

miljöministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2023 11.52 | Publicerad på svenska 19.1.2023 kl. 13.53
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen drog på onsdagen upp riktlinjer för åtgärder för att stärka nettokolsänkan inom markanvändningssektorn. Dessutom kom ministerarbetsgruppen överens om att en tjänstemannaarbetsgrupp ska ges i uppdrag att utreda ärendet.

Ekonomiskogar som förvaltas av staten styrs enligt skogsbehandlingsmetoder som stärker nettokolsänkan. Målet att stärka nettokolsänkorna beaktas också i fortsättningen när Forststyrelsens resultatmål ställs upp. Det ska fästas särskild vikt vid att de första gallringarna genomförs i enlighet med rekommendationerna och lagarna i hela landet, fastslog ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik vid sitt möte på onsdagen. Ministerarbetsgruppen beslutade också att öka informationsstyrningen för att minska markutsläppen från torvmarker.

Ministerarbetsgruppen kom dessutom överens om att inrätta en tjänstemannaarbetsgrupp för att utreda och bereda åtgärder som stärker nettosänkorna inom markanvändningssektorn. Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen ska också ha till uppgift att utreda ibruktagandet av nya ekonomiska styrmedel och de lagändringar som dessa kräver.  Arbetsgruppen ska bedöma hur uppdaterad klimatplanen för markanvändningssektorn är och behovet av nya åtgärder. Arbetsgruppen ska ledas av jord- och skogsbruksministeriet och ha medlemmar även frånfinansministeriet och miljöministeriet samt vid behov från andra ministerier. De preliminära resultaten av arbetet i arbetsgruppen är tillgängliga vid regeringsförhandlingarna våren 2023.

De nu överenskomna åtgärderna kompletterar de åtgärder i fråga om sänkor som det beslutades om i fjol. Statsrådet godkände i juli en klimatplan för markanvändningssektorn, vars åtgärder siktar till en additionell  kolsänkeeffekt som motsvarar tre miljoner ton koldioxid. Samtidigt kom man också överens om andra ytterligare åtgärder och utredningar för att komplettera klimatplanen för markanvändningssektorn och svara på hur kolsänkorna utvecklas. Av dessa blir klimatbedömningen av skogslagen klar i mars 2023. Det pågår beredning av en avgift för ändrad markanvändning som ska motverka avskogning. Finansieringen av naturvårdsåtgärder ökades avsevärt. Man har också beslutat att sammankalla skogsbranschen och forskare till ett rundabordssamtal för att diskutera läget i fråga om kolsänkor.

I december hörde ministerarbetsgruppen Naturresursinstitutets utredning om kolsänkornas kollaps och orsakerna till detta.

Regeringen kommer att diskutera klimatpolitiken som helhet och läget i fråga om kolsänkor också vid sin aftonskola i februari.

Ytterligare information

Riikka Yliluoma
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik ska med beaktande av social rättvisa och internationell konkurrenskraft styra genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av målet om klimatneutralitet, stärkande av kolsänkorna och klimat- och energipolitiskt beslutsfattande.

 

Antti Kurvinen Hanna Sarkkinen Maria Ohisalo Mika Lintilä Thomas Blomqvist Timo Harakka Ville Skinnari