Hyppää sisältöön
Media

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä linjasi täydentävistä toimista hiilinielujen vahvistamiseksi

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 19.1.2023 11.52
Tiedote

Ministerityöryhmä linjasi keskiviikkona toimia, joilla maankäyttösektorin nettonielua vahvistetaan. Lisäksi ministerityöryhmä sopi asiaa selvittävän virkatyöryhmän toimeksiannosta.

Valtion hallinnoimissa talousmetsissä ohjataan metsien käsittelytapoihin, jotka vahvistavat nettonielua. Nettonielujen vahvistamistavoite otetaan huomioon myös jatkossa Metsähallituksen tulostavoitteiden asettamisessa. Ensiharvennuksiin kiinnitetään huomiota, jotta ne toteutetaan suositusten ja lakien mukaisesti koko maassa, linjasi ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä kokouksessaan keskiviikkona. Ministerityöryhmä päätti myös lisätä informaatio-ohjausta turvemaiden maaperäpäästöjen vähentämiseksi.

Ministerityöryhmä sopi lisäksi virkatyöryhmän perustamisesta maankäyttösektorin nettonieluja vahvistavien toimien selvitys- ja valmistelutyöhön. Poikkihallinnollisen työryhmän tehtävänä on selvittää myös uusien taloudellisten ohjauskeinojen käyttöönottoa ja niiden vaatimia sääntelymuutoksia.  Työryhmä arvioi maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman ajantasaisuutta ja uusien toimien tarvetta. Työryhmää johtaa maa- ja metsätalousministeriö ja mukana ovat valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö sekä tarpeen mukaan muut ministeriöt. Työryhmätyön alustavat tulokset ovat käytettävissä kevään 2023 hallitusneuvotteluissa.

Nyt päätetyt toimet täydentävät viime vuonna päätettyjä nielutoimia. Valtioneuvosto hyväksyi heinäkuussa maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman, jonka toimilla tähdätään kolmea miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavaan lisäiseen nieluvaikutukseen vuonna 2035. Samalla sovittiin myös muista lisätoimista ja selvityksistä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman täydentämiseksi ja nielukehitykseen vastaamiseksi. Näistä metsälain ilmastoarviointi valmistuu maaliskuussa 2023. Metsäkatoa torjuva maankäytön muutosmaksu on valmistelussa. Metsien luonnonhoitotoimien rahoitusta lisättiin merkittävästi. Lisäksi on päätetty kutsua koolle metsäalan ja tutkijoiden pyöreä pöytä keskustelemaan nielutilanteesta.

Joulukuussa ministerityöryhmä kuuli Luonnonvarakeskuksen selvityksen hiilinielujen romahduksesta ja sen syistä.

Hallitus keskustelee ilmastopolitiikan kokonaisuudesta ja nielujen tilanteesta myös iltakoulussaan helmikuussa.

Lisätietoja:

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
[email protected]

Ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän tehtävänä on ohjata hallitusohjelman toteuttamista hiilineutraalisuustavoitteen edistämisen, hiilinielujen vahvistamisen sekä ilmasto- ja energiapolitiikan päätöksenteon osalta sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansainvälinen kilpailukyky huomioiden.

Antti Kurvinen Hanna Sarkkinen Maria Ohisalo Mika Lintilä Thomas Blomqvist Timo Harakka Ville Skinnari