Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade de klimatpolitiska planerna

miljöministeriet
Utgivningsdatum 26.5.2021 15.02 | Publicerad på svenska 27.5.2021 kl. 13.00
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik fick onsdagen den 26 maj en lägesrapport om beredningen av såväl den klimatpolitiska planen på medellång sikt som klimat- och energistrategin. Genom klimatplanen 2035 och klimat- och energistrategin genomförs regeringsprogrammets klimat- och energipolitiska mål. Avsikten är att båda planerna ska sändas på remiss i början av hösten.

”Klimatplanen 2035 och klimat- och energistrategin är de viktigaste verktygen för att uppnå regeringens mål om klimatneutralitet. Regeringen förband sig vid sin halvtidsöversyn att i dessa planer dra upp riktlinjer för de övriga åtgärder som behövs för att överbrygga klyftan mellan målet och utsläppsminskningarna. Klyftan har minskat betydligt under regeringsperioden, och nu återstår cirka 11 miljoner ton koldioxid”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

I den klimatpolitiska planen på medellång sikt fattas beslut om klimatåtgärder för den så kallade ansvarsfördelningssektorn, som inte omfattas av utsläppshandeln. Till ansvarsfördelningssektorn hör utsläpp från trafiken, jordbruket, separat uppvärmning av byggnader, arbetsmaskiner, avfallshantering och fluorerade växthusgaser (F-gaser). I klimat- och energistrategin presenteras ytterligare åtgärder för utsläppshandelssektorn, det vill säga till exempel för energiproduktionen och industrin.

Miljöministeriet svarar för beredningen av klimatplanen 2035 och arbets- och näringsministeriet svarar för beredningen av klimat- och energistrategin. Utkasten till båda planerna färdigställs i slutet av sommaren 2021 och de överlämnas till riksdagen i form av redogörelser hösten 2021. I planerna beaktas de lagstiftningsförslag som EU-kommissionen ska lägga fram i juli 2021. Genom lagstiftningsförslagen genomförs EU:s mål att minska utsläppen med minst 55 procent fram till 2030.

Ministerarbetsgruppen diskuterade preliminärt de nya politiska åtgärder som har skisserats upp både i klimat- och energistrategin och i den klimatpolitiska planen på medellång sikt. De nya åtgärderna ska också diskuteras vid ett öppet intressentgruppsmöte för HIISI-projektet den 11 juni. Mötet leds av Teknologiska forskningscentralen VTT. 

Ministerarbetsgruppen fick också en översikt över uppdateringen av bioekonomistrategin, vars mål är att på ett hållbart sätt sträva efter ett högre mervärde inom bioekonomin. Dessutom fick ministerarbetsgruppen höra om de riktlinjer som dragits upp av den arbetsgrupp som behandlat beskattningen av trafiken.

Mer information

Riikka Yliluoma
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]