Hyppää sisältöön
Media

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli ilmastopolitiikan suunnitelmista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 26.5.2021 15.02
Tiedote

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä sai keskiviikkona 26.5. tilannekatsauksen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman sekä ilmasto- ja energiastrategian valmistelusta. Ilmastosuunnitelma 2035:lla ja ilmasto- ja energiastrategialla pannaan toimeen hallitusohjelman ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteet. Molemmat suunnitelmat on määrä lähettää lausunnoille alkusyksystä.

”Ilmastosuunnitelma 2035 ja ilmasto- ja energiastrategia ovat tärkeimmät työkalut hallituksen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Hallitus sitoutui puoliväliriihessä linjaamaan näissä suunnitelmissa loput tarvittavat toimet, joilla kurotaan umpeen tavoitteen ja päästövähennysten välinen kuilu. Kuilu on pienentynyt merkittävästi hallituskauden aikana, ja jäljellä on noin 11 miljoonaa hiilidioksiditonnia”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa päätetään ilmastotoimista päästökaupan ulkopuoliselle ns. taakanjakosektorille, johon kuuluvat liikenteen, maatalouden, rakennusten erillislämmityksen, työkoneiden, jätehuollon ja fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasut) päästöt. Ilmasto- ja energiastrategiassa esitetään lisätoimet päästökauppasektorille eli esimerkiksi energiantuotantoon ja teollisuuteen.

Ilmastosuunnitelma 2035:n valmistelusta vastaa ympäristöministeriö ja ilmasto- ja energiastrategian valmistelusta työ- ja elinkeinoministeriö. Molempien suunnitelmien luonnokset valmistuvat loppukesällä 2021, ja ne annetaan selontekona eduskunnalle syksyllä 2021. Suunnitelmissa huomioidaan EU-komissiolta heinäkuussa 2021 tulevat lainsäädäntöehdotukset, joilla pannaan toimeen EU:n tavoite vähentää päästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Ministerityöryhmä keskusteli alustavasti uusista politiikkatoimista, joita on hahmoteltu sekä ilmasto- ja energiastrategiassa että keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa. Uusista toimista keskustellaan myös VTT:n vetämän HIISI-hankkeen avoimessa sidosryhmätilaisuudessa 11.6.  

Ministerityöryhmä sai myös katsauksen biotalousstrategian päivitystyöstä, jonka tavoitteena on pyrkiä kestävästi kohti biotalouden korkeampaa arvonlisää. Lisäksi ministerityöryhmä kuuli liikenneverotusta pohtineen työryhmän linjauksista.

Lisätietoja

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
[email protected]

Ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän tehtävänä on ohjata hallitusohjelman toteuttamista hiilineutraalisuustavoitteen edistämisen, hiilinielujen vahvistamisen sekä ilmasto- ja energiapolitiikan päätöksenteon osalta sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansainvälinen kilpailukyky huomioiden.