Hoppa till innehåll
Media

Minister Ohisalo: En snabbare grön omställning stärker den övergripande säkerheten i Finland miljöministeriet

miljöministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2022 15.05 | Publicerad på svenska 21.9.2022 kl. 16.05
Pressmeddelande

Rysslands anfallskrig har gjort energi- och klimatpolitiken till en del av utrikes- och säkerhetspolitiken i ännu högre grad. I energikrisen lönar det sig för Finland att beslutsamt fortsätta med klimatåtgärderna och påskynda den gröna omställningen, betonade miljö- och klimatminister Maria Ohisalo vid informationsmötet om klimatåtgärder, energilösningar och Finlands övergripande säkerhet.

Ohisalo betonade att tiden för billig fossil energi har nått sitt slut; förnybar och utsläppsfri energi är den enda utvägen från den pågående energikrisen och det enda sättet att skapa en stabil framtid.

"Genom energin har säkerhetspolitiken gått från de internationella förhandlingsborden till att bli en del av vardagen för var och en av oss. Hela vårt samhälle är beroende av energi. Frågorna om hur och med vad vi producerar energi och hur mycket energi vi förbrukar har en stark koppling till den övergripande säkerheten", sade minister Ohisalo.

"Maktpositionerna i anslutning till energiomställningen ökar spänningen mellan stormakterna, vilket vi nu kan se. Att energiomställningen redan har kommit långt i Finland skyddar oss samtidigt mot de allvarligaste konsekvenserna. Den gröna omställningen ska utgöra utgångspunkten även vid förutseende och förberedningar inför framtida kriser", sade Emma Hakala, äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet. 

Grön omställning bör främjas konsekvent, hushållen stöds genom lån för självförsörjning i fråga om energi

Ohisalo konstaterade att den gröna omställningen måste främjas på ett konsekvent sätt även i energikrisen. Bland de nya åtgärderna lyfte ministern särskilt fram ett lån för självförsörjning i fråga om energi. Lånet syftar till att främja hushållens, de små och medelstora företagens och bostadsaktiebolagens omställning från fossil energi till andra energikällor. Den nya garantimodellen ska riktas till exempel till investeringar som förbättrar byggnaders energiprestanda eller förnyar uppvärmningssystemen så att de utnyttjar förnybara energikällor såsom jordvärme eller vind- och solenergi.

”Rena lösningar som stärker självförsörjningsgraden i fråga om energi är ofta också lönsamma på lång sikt med tanke på kostnaderna, men det är ekonomiskt omöjligt för många att göra omfattande nyinvesteringar. Målet är att lånet ska kunna sökas hos deltagande banker redan i början av nästa år", sade Ohisalo.

Dessutom konstaterade Ohisalo att produktionen av förnybar energi ökar på marknadsvillkor, och att det pågår så många projekt att vindkraften under de närmaste åren nästan kommer att fördubblas. Fördröjningar och hinder i tillståndsprocesserna undanröjs genom statsmaktens åtgärder.

"En utredning har precis inletts för att öka vindkraftsproduktionen i Östra Finland, och för två veckor sedan lämnade regeringen en proposition till riksdagen om påskyndande av gröna investeringar. Tillståndsprocessen för projekt som stöder den gröna omställningen försnabbas."

I den akuta situationen är energibesparing dock det bästa och effektivaste sättet att skydda sig mot energikrisens värsta konsekvenser. Flera organisationer har redan meddelat att de kommer att delta i den nationella energisparkampanjen.

"Privatpersoner kan inte vara de enda som bär ansvar för energibesparingen, utan åtgärder krävs också av både företag och det allmänna. Särskilt staten och kommunerna bör nu visa vad de står för", sade Ohisalo.

Ytterligare information

Heikki Isotalo
Ministerns specialmedarbetare
tfn 040 861 7204
[email protected]