Hoppa till innehåll
Media

Minister Mikkonen deltar i ett möte om den marina miljön – målet är ett nytt marint skyddsområde

miljöministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2021 10.03
Pressmeddelande

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen deltar den 1 oktober 2021 i ett ministermöte på hög nivå om konventionen om skydd av den marina miljön i Nordostatlanten. Avsikten är att vid ministermötet godkänna ett nytt betydande skyddsområde på det fria havet, som syftar till att skydda de havsfågelpopulationer som söker föda i området. Också i Finland häckar flera fågelarter för vilka området är en livsviktig rastplats under flyttningen.

Det marina skyddsområdet Nordatlantiska strömmen och Evlanov Seamount, som skyddar havsfåglar, är något större än Frankrike. Skyddsområdet är beläget på det så kallade fria havet, som inte omfattas av något lands jurisdiktion. Hittills har liknande områden på det fria havet skyddats på global nivå endast i ytterst liten utsträckning.

Finland är en av de 15 medlemsstaterna i konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten (OSPAR). EU är också part i konventionen.

”För Finland är det viktigt att de marina skyddsområdenas täckning förbättras så att 30 procent av havet är skyddat före 2030, i enlighet med målen i EU:s strategi för biologisk mångfald. Dessutom ska Finland ta upp arktiska frågor vid mötet”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen

Avsikten är också att det vid mötet ska utfärdas en ministerförklaring. Finland strävar efter att i förklaringen få med en skrivning om intensifierat arktiskt samarbete inom OSPAR. Finlands arktiska strategi har som mål att inrätta ett täckande nätverk av marina skyddsområden i Norra ishavet. Hittills är OSPAR det enda internationella avtalsorgan som har behörighet att inrätta ett marint skyddsområde inom detta område. Ministrarnas förklaring förbättrar förhoppningsvis möjligheterna att inrätta ett nätverk av skyddsområden i Ishavet. 

OSPAR ger rekommendationer och fattar juridiskt bindande beslut. Avsikten är att inrätta det nya skyddsområdet genom ett juridiskt bindande beslut. Det geografiska område som omfattas av OSPAR sträcker sig från Gibraltarsundet i söder till centrala Ishavet i norr. Cirka 40 procent av den areal som konventionen omfattar utgörs av arktiska områden.

Mer information:

Sara Viljanen
lagstiftningsråd
tfn. 0295 250 315
[email protected]