Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriets ansvarsrapport för 2022 har publicerats

miljöministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2023 11.01
Nyhet

Ansvarsrapporten beskriver ansvarsfullheten i miljöministeriets verksamhet och de steg för att främja hållbar utveckling som togs vid ministeriet 2022. Positiva och negativa effekter beskrivs i rapporten som handavtryck respektive fotavtryck av verksamheten.

De positiva effekterna av miljöministeriets verksamhet och de åtgärder som vidtagits för att främja en hållbar utveckling beskrivs i rapporten som handavtryck. Bedömningen av handavtrycket baserar sig på sex mål för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Dessa mål gäller hållbara städer och samhällen, hållbar konsumtion och produktion, bekämpning av klimatförändringarna, rent vatten och sanitet, hav och marina resurser samt ekosystem och biologisk mångfald. 

De negativa effekterna av miljöministeriets verksamhet beskrivs som ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt fotavtryck. I avsnitten som handlar om fotavtryck granskas ministeriets utsläpp, personal och tjänsteresor. Dessutom går man igenom åtgärder för att minska ministeriets fotavtryck. 

Genom ansvarsrapporten, som publiceras årligen, följer man upp hur miljöministeriets verksamhet inverkar på hur en hållbar utveckling framskrider och hur ansvaret realiseras. Miljöministeriet publicerade i fjol sin första ansvarsrapport, som handlar om verksamheten 2021. 

För beredningen av ansvarsrapporten svarade en grupp som bestod av sakkunniga från miljöministeriets alla avdelningar och från resultatområdet. Vid utarbetandet av rapporten iakttogs Statskontorets anvisningar om enhetlig ansvarsrapportering i statsförvaltningen. Den svenskspråkiga rapporten publiceras senare.

Ytterligare information:

Juulia Suuronen
sakkunnig
tfn 0295 250 212
[email protected]