Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet utfärdar förordningar om väsentliga tekniska krav på och typgodkännande av PE-rör för byggnader och rörens kopplingar

miljöministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2020 12.04 | Publicerad på svenska 22.12.2020 kl. 12.07
Nyhet

Miljöministeriet har utfärdat förordningar om väsentliga tekniska krav på och typgodkännande av sådana polyetenrör, det vill säga PE-rör, och deras kopplingar, som används i byggnaders vatten- och avloppsinstallationer. Förordningarna träder i kraft den 1 mars 2021.

PE-rör och deras kopplingar används för ledning av hushållsvatten och för trycksatta avloppsystem. Syftet med de tekniska egenskaper och godkännandeförfaranden som fastställs genom förordningarna är att säkerställa en sund och säker vattenförsörjning vid nybyggnad och ombyggnad.

Förordningarna har utfärdats med stöd av markanvändnings- och bygglagen och produktgodkännandelagen och de utgör en fortsättning på totalreformen av byggbestämmelserna. De utfärdade förordningarna är de sista i en serie av femton förordningar om produktgrupper som har att göra med vatten- och avloppsinstallationer.

Produktgodkännandet av PE-rör och deras kopplingar sker på nationell nivå, eftersom de inte kan förses med CE-märkning enligt den harmoniserade produktstandarden.

Genom förordningarna om väsentliga tekniska krav fastställs kraven på produkternas tekniska egenskaper och skapas en grund för nationellt produktgodkännande och frivilligt typgodkännande. Genom typgodkännandet påvisas att kraven uppfylls och dessutom säkerställs en kontinuerlig kvalitetskontroll av produkterna. Enhetliga godkännandeförfaranden underlättar tolkningen och byggnadstillsynen.

Ytterligare information:

Kaisa Kauko, överingenjör, tfn 0295 250 121, [email protected] (tillgänglig sedan 4.1.2021)

Tomi Marjamäki, specialsakkunnig, tfn 0295 250 027, [email protected] (tillgänglig sedan 7.1.2021)