Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet har beviljat understöd till projekt som utvecklar träbyggande

miljöministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2021 9.30
Pressmeddelande

Under den femte ansökningsomgången inom stödprogrammet Tillväxt och utveckling med trä, som ingår i programmet för träbyggande, har det sammanlagt beviljats 1,1 miljoner euro till 17 projekt som inom träbyggandet främjar digitalisering, koldioxidsnålhet, användarorienterade lösningar, cirkulär ekonomi och industriella nätverk.

Målet är att hitta reproducerbara lösningar som snabbt för det finländska träbyggandet framåt.

”Inom byggandet erbjuder träet många möjligheter, och under denna ansökningsomgång fick man komma in med projekt inom ett brett spektrum av teman och kombinationer av teman. Inom projekten utvecklas praktiska lösningar på ett mångsidigt sätt, vilka syftar till att svara även på framtida behov. Att stödja användningen av trä i byggandet är ett människonära och progressivt sätt att uppmuntra nya aktörer att delta i att bygga ett klimatneutralt samhälle”, säger projektsakkunnig Simon le Roux.

Till miljöministeriet kom det in 35 ansökningar inom utsatt tid. Bedömningen av ansökningarna utfördes av en oberoende utvärderingsgrupp bestående av representanter från miljöministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen. Den totala budgeten för de projekt som beviljas finansiering är cirka 2,9 miljoner euro.

De som var intresserade fick möjlighet att bearbeta sin egen projektidé tillsammans med sakkunniga redan innan ansökan öppnades.

”Vi sparrade 22 intresserade sökande i utvecklingen av projektidéerna, vilket gjorde ansökningsomgången inkluderande och öppen. Tio av dem lämnade sina idéer att mogna utan att lämna in ansökan, men sju var framgångsrika i den egentliga ansökningsomgången. All diskussion var mycket värdefull för oss”, säger projektsakkunnig Simon le Roux.

Finansierade projekt

Sökande, projektets budget och beviljat understöd. Projekten avslutas senast den 30 september 2022.

 • Helsingfors universitets agrikultur- och forstvetenskapliga fakultet, 339 793 e, 135 917 e
 • ProdLib Oy, 124 950 e, 49 980 e
 • Y-Säätiö, 250 200 e, 99 200 e
 • Fixtep Oy, 21 000 e, 8 400 e
 • Helst Oy, 192 400 e, 76 960 e
 • Enheten för arkitektur vid Tammerfors universitet, 106 601 e, 42 640 e
 • Korepuu Oy, 451 380 e, 150 000 e
 • Uleåborg stads samhälls- och miljötjänster, 200 000 e, 80 000 e
 • Tammerfors universitet, ECOSAFE, 282 000 e, 112 800 e
 • Arctic Smart Village Oy, 200 000 e, 80 000 e
 • Honkarakenne Oy, 222 500 e, 77 875 e
 • Rothoblaas SRL, 125 000 e, 50 000 e
 • Casagrande Laboratory Center of Urban Research Oy, 200 000 e, 80 000 e
 • Bygginfo Ab, 36 000 e, 14 400 e
 • Bygginfo Ab, 20 000 e, 8 000 e
 • Arkkitehtitoimisto Elina Ipatti Oy (med Maamusta Oy), 79 448 e, 31 779 e
 • Weston Group Ab, 140 000 e, 56 000 e

De nya projekten presenteras den 20 maj 2021 vid ett webbseminarium kl. 9.30–12. Till seminariet har bjudits in företrädare för alla ansökningsomgångar och intressentgrupper som deltagit i stödprogrammet. Alla som är intresserade kan delta i seminariet.

Ytterligare information:

Simon Le Roux, projektsakkunnig, tfn 0295 250 086, [email protected]