Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet beviljar understöd för 23 projekt som förbättrar seniorers boende

miljöministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2021 15.22
Pressmeddelande

Miljöministeriets åtgärdsprogram för äldres boende har beviljat kommuner och samkommuner understöd på över 1,2 miljoner euro för projekt som förbättrar äldrevänligt boende.

I år lämnade 21 kommuner och två samkommuner in ansökningar under ansökningsomgången för statsunderstöd. Understöd söktes till ett sammanlagt belopp av nästan 1,4 miljoner euro, och för sammanlagt 23 projekt beviljades understöd till ett belopp av 1 201 643 euro. Nästa utlysning av utvecklingsfinansiering för kommunerna genomförs nästa år.

Genom de projekt som understöds stöder man kommunernas beredskap för äldres boendebehov, främjar man reparation av bostadsbeståndet, skapar man nya former för boende och utvecklar man bostadsområdena så att de blir mer äldrevänliga.

Under denna ansökningsomgång framkom särskilt kommunernas beredskap för de föränderliga boendebehoven hos äldre. Till exempel i Tavastehus skapas en verksamhetsmodell för framförhållning och beredskap för att möjliggöra äldrevänligt och behovsorienterat boende i tätorter och bostadsområden också i framtiden. I projektet utarbetas anvisningar med tanke på kommunernas planmässiga beredskap för äldres boende.

I Björneborg planeras säkra och tillgängliga lösningar för mellanformer av boende, det vill säga olika mellanformer mellan serviceboende med heldygnsomsorg och vanligt boende. I projektet utreds möjligheterna för kommunernas hyreshusbolag och samarbetspartner att anpassa fastighetsbeståndet till framtidens behov, både med hjälp av tillgänglighets- och säkerhetsanpassning och genom nybyggnad.

Äldre personer behöver tillgänglighetsanpassade bostäder

Finlands befolkning åldras snabbt, och om tio år kommer över en fjärdedel av finländarna att vara över 65 år. Andelen äldre medborgare kommer att öka synnerligen snabbt; antalet personer över 85 kommer att fördubblas under de kommande 20 åren.

För närvarande är dock endast 15 procent, det vill säga cirka en halv miljon, av Finlands bostäder tillgänglighetsanpassade. Utöver tillgänglighetsanpassning av befintliga bostäder behövs det också inom nyproduktionen fler boendelösningar för äldre.

Syftet med åtgärdsprogrammet för äldres boende (2020-2022), som genomförs under ledning av miljöministeriet, är att förbättra de äldres boendeförhållanden på olika sätt och svara mot de föränderliga boendebehoven hos äldre. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), kommunerna, samkommunerna och flera organisationer deltar också i genomförandet av åtgärdsprogrammet.

Projekt som beviljats understöd

Asikkala
Åtgärdsprogrammet för äldres boende i Asikkala kommun
Beviljat understöd: 24 000 €

Södra Karelen
Boendelösningar för äldre
Beviljat understöd: 70 200 €

Fredrikshamn
Utveckling av äldrevänligt boende genom delaktighet och samarbete
Beviljat understöd: 36 000 €

Tavastehus
Meikä asuu missä haluu: en verktygslåda med processer för kommunerna när det gäller att förbereda sig på framtiden för livskraftigt och äldrevänligt boende i olika bostadsområden, tätorter och socknar.
Beviljat understöd: 80 000 €

Jämsä
Utvecklingsprojekt för seniorers boende
Beviljat understöd: 78 000 €

Kangasniemi
Sysselsättningsverksamhet för äldre
Beviljat understöd: 40 000 €

Kurikka
Äldreanpassning av bostadsaktiebolaget As Oy Kurikkas bostäder på Koulukatu 55
Beviljat understöd: 13 200 €

Kärkölä
Eloisaa – boende för seniorer i Kärkölä
Beviljat understöd: 37 800 €

Nokia
Kotoisa ehtoo – Mellanformer av boendelösningar som stöd för boende hemma
Beviljat understöd: 30 000 euro

Pemar
Ehtookontu
Beviljat understöd: 60 000 €

Pargas
Kartläggning av boendeservice för äldre
Beviljat understöd: 16 020 €

Björneborg
Tryggt och tillgängligt boende för äldre
Beviljat understöd: 80 000 €

Borgnäs
Servicekvarter för äldre
Beviljat understöd: 60 000 €

Pälkäne
Samfundshus
Beviljat understöd: 60 000 €

Rovaniemi
Boende- och servicekvarteret IkäEloa
Beviljat understöd: 60 000 €

Rusko
Projektet Seniorien kyläasumista Ruskolla – palvelut lähellä
Beviljat understöd: 40 800 €

Siilinjärvi
Utveckling av äldres boende i Siilinjärvi kommun
Beviljat understöd: 80 000 €

Sodankylä
Yhdessä ikääntyen, ett projekt för boende som främjar välbefinnandet i Sodankylä
Beviljat understöd: 78 943 €

Somero
Seniorcampus
Beviljat understöd: 60 000 €

Samkommunen för vård och omsorg Saarikka
Tillväxt i centrum
Beviljat understöd: 24 000 €

Suonenjoki
Savon Villi Länsi, ”Master Plan” för äldres boende
Beviljat understöd: 40 680 €

Tusby
Modell för boende i gemenskap i Tusby
Beviljat understöd: 72 000 €

Övertorneå
Meän Tupa
Beviljat understöd: 60 000 €

Seminarium om äldres boende den 18 augusti 2021

Miljöministeriet ordnar ett seminarium om äldres boende onsdagen den 18 augusti 2021 kl. 10.00–14.00. I samband med seminariet ordnas också ett webbinarium om kommunernas utvecklingsprojekt. Anmälningstiden tar slut den 16 augusti.

Mer information

Raija Hynynen
bostadsråd
miljöministeriet
0295250093
[email protected]

Heli Mäntylä
specialsakkunnig
miljöministeriet
02952 50189
[email protected]

Krista Mikkonen