Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet beviljar stöd till 18 projekt för klimatarbete inom den byggda miljön

miljöministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2022 9.47
Nyhet

Miljöministeriet har beviljat 1,4 miljoner euro i statsunderstöd till 18 projekt som påskyndar klimatarbetet i den byggda miljön. Stödet beviljas genom den andra ansökningsomgången inom ramen för programmet för en koldioxidsnål byggd miljö. 11 projekt beviljades understöd vid programmets första ansökningsomgång.

I de projekt som nu inleds undersöker man koldioxidsnåla byggnadsmaterial, utvecklar man metoder för att effektivisera återanvändningen och tar man fram sätt att förlänga byggnadernas och materialens livslängd. Inom ramarna för projekten produceras också nya verktyg med hjälp av vilka såväl planerare och beställare som verkställare av byggprojekt att bedöma projektens klimatpåverkan. Man söker också nya sätt att minska logistiken och materialsvinnet på byggarbetsplatserna. Särskilt aktuella är projekt som effektiviserar byggnaders energiförbrukning, främjar energirenoveringar och utvärderar sätt att påverka höga temperaturer i byggnader.

Projekt som beviljats understöd

Understödstagare, projektets namn, understödsbelopp och projektets totala budget

 • Aalto-universitetet: Kevytsavi 1.1 – Teolliseen talonrakennukseen optimoitu vähähiilinen komposiittimateriaali, 53 024 euro (total budget 132 561 euro)
 • RIL ry.: RIL-julkaisu: Puukerrostalon elinkaarisuunnittelu. Tilaajan yleisohje, 18 000 euro (total budget 45 000 euro)
 • Tampere University Assessing and Mitigating Summertime Overheating in Affordable Housing (SEASON), 21 313 euro (total budget 53 284 euro)
 • Spolia Design Oy: Uudelleenkäyttöprosessin kehittäminen pientalohankkeessa, 24 000 euro (total budget 60 000 euro)
 • TA-Asumisoikeus Oy: Kerrostalo energiamurroksen vauhdittajana, 581 600 euro (total budget 1 454 000 euro)
 • Vatajankoski Oy: Tutkimus uimahallien päästövähennyspotentiaalista, 51 600 euro (total budget 129 000 euro)
 • Julkisivuyhdistys – JSY ry: JUKO-Ohjeistokansion tarkistus ja täydentäminen uusilla ja merkittävästi päivitettävillä osioilla, 7 950 euro (total budget 26 500 euro)
 • Työmaapalvelut Express Oy: Dataohjattu työmaalogistiikka vähähiilisyyden tietolähteenä, 108 068 euro (total budget 270 170 euro)
 • Sorvimo Optimointipalvelut Oy: SorviCO2, 42 064 euro (total budget 105 160 euro)
 • KTI Kiinteistötieto Oy: KTI Skenaariotyökalu olemassa olevan kiinteistökannan ilmastovaikutusten vähentämiseen, 52 657 euro (total budget 131 643 euro)
 • Action Energy Finance Oy: Digitaalisen energiaprojektimarkkinapaikan pilotointi taloyhtiö- ja isännöintikentässä, 39 968 euro (total budget 99 920 euro)
 • Rakennusasiaintoimisto Aarre Oy: Rakennusosien uudelleenkäyttäminen rakennushankkeissa, 51 000 euro (total budget 128 000 euro)
 • Sitowise Oy: Maapörssi Smart Site, 40 000 euro (total budget 100 000 euro)
 • COfLOW Oy: Toimintamalli hiilineutraaleihin asuinkerrostalohankkeisiin, 37 200 euro (total budget 93 000 euro)
 • LVI-numero Oy: Talotekniikkatuotteiden ympäristötietojen ylläpitäminen tuotetietorekistereissä ja hyödyntäminen koko liiketoimintaketjussa, 78 400 euro (total budget 196 000 euro)
 • Risain Oy: Rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä tukevan uudelleenkäyttöä tehostavan palvelun, työkalujen ja toimintamallin kehittäminen, 74 000 euro (total budget 185 000 euro)
 • Malax kommun: Hållbara, energieffektiva byggnader som främjar cirkulär ekonomi – från processbeskrivning till förverkligande, 22 200 euro (total budget 55 500 euro)
 • D.O.F. tech Oy: Rakennusten hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen laskenta/analysointiohjelma energialaskennan yhteyteen, 105 200 euro (total budget 263 000 euro)

"Det bästa med projekten är de mångsidiga temana", säger programmets projektkoordinator Maija Stenvall. "Fastighets- och byggbranschen behöver mångsidiga sätt att bidra till att minska utsläppen inom branschen. Projekten kommer också att ge ny information till flera olika målgrupper; såväl planerare och de aktörer som bygger husen som fastighetsägare."

Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö har nu kommit halvvägs. Miljöministeriets följande ansökningsomgång börjar den 17 oktober 2022.  

Man kan bekanta sig med de pågående projekten i lägesrummet på webben och vid seminariet den 4 oktober

Man kan bekanta sig med de projekt som beviljats understöd genom miljöministeriets och Business Finlands första ansökningsomgång i programmets lägesrum på webben. Lägesrummet ger också en överblick av projektens teman, mål och effekter.   

De pågående projekten presenteras också vid ett seminarium den 4 oktober. Man kan delta i seminariet på plats i miljöministeriets lokaler i Helsingfors eller genom att följa seminariets direktsändning på webben. Du kan anmäla dig till seminariet fram till måndagen den 3 oktober.

Ytterligare information:  
 

Maija Stenvall
Projektkoordinator
tfn 0295 25 0354
[email protected]
 
Genom programmet för en koldioxidsnål byggd miljö görs under de närmaste åren en satsning på sammanlagt 40 miljoner euro på klimatarbetet inom den byggda miljön. Programmet genomförs av miljöministeriet och Business Finland. Business Finland beviljar finansiering särskilt till projekt som främjar export, och miljöministeriet beviljar stöd för nationell forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Finansieringen av programmet kommer från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility). Utöver finansiering erbjuder programmet för en koldioxidsnål byggd miljö en plattform för omfattande samarbete mellan olika aktörer och för att dela de bästa lärdomarna med andra.

​​​​​​​