Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet beviljar 12 projekt understöd för klimatarbete i den byggda miljön - en ny ansökningsomgång på två miljoner euro pågår fram till den 10 juni

miljöministeriet
Utgivningsdatum 9.5.2022 9.57
Pressmeddelande

Miljöministeriet har beviljat drygt 744 000 euro i statsunderstöd till 12 projekt som påskyndar klimatarbetet i den byggda miljön. Den följande ansökningsomgången för programmet för en koldioxidsnål byggd miljö har redan börjat och pågår fram till den 10 juni.

I de projekt som nu inleds ska man utveckla metoderna för att räkna ut koldioxidavtrycket från byggandet, undersöka användningen av naturmaterial som byggmaterial, producera information om byggprodukternas koldioxidsnålhet och vidareutveckla energieffektiviteten vid byggandet. Genom projekten skapas också verksamhetsmodeller för utsläppsminskningar inom kommunernas byggsektor, för koldioxidsnål områdesplanering och för anpassning till klimatförändringar.

Den totala volymen av de projekt som fått understöd är cirka 1 890 000 euro. Projekten genomförs av såväl företag och kommuner som organisationer.

Understödda projekt

Genomförare, projektets namn, projektets totala budget, beviljat understöd

 • Samkommunen Tammerfors stadsregion: Sopeutuva kaupunkiseutu, 70 000 euro, 28 000 euro
 • Tammerfors universitet (Tammerfors högskolestiftelse sr): Förhandsutredning om koldioxidsnåla byggprodukter och deras användningspotential – NatureCO2, 55 000 euro, 22 000 euro
 • Green Building Partners Oy: As Oy Hiililaskuri, 75 500 euro, 30 200 euro
 • Tammerfors universitet (Tammerfors högskolestiftelse sr): Inre konvektion i vindsbjälklag med blåsbar värmeisolering - Insulated Roof, 122 000 euro, 48 800 euro
 • Arkkitehtitoimisto Päätalo Oy: Prototyp av lerbaserade byggelement, 22 730 euro, 9 000 euro
 • Tusby kommun: Verksamhetsmodellen för klimatledarskap i Tusby – fas 2 Utveckling och ibruktagande, 214 300 euro, 70 000 euro
 • Green Building Council Finland ry: Utarbetande av en anvisning om koldioxidneutrala områden, 15 350 euro, 6 140 euro
 • Vihdin Betoni Oy: Koldioxidsnål, obränd lervägg av överskottsmaterial som lämpar sig för industriell produktion, 650 000 euro, 260 000 euro
 • Rakennustieto Oy: Miljödatabas för byggprodukter för att främja koldioxidsnålt byggande, 339 500 euro, 139 825 euro
 • Yrkeshögskolan i Tammerfors: Fördelar med energiplanering i början av ett bostadsbyggnadsprojekt, 46 005 euro, 18 402 euro
 • Aalto University Foundation sr: ProWoodBuild: Mot ett långsiktigt träbyggande för att stävja och anpassa sig till klimatförändringar, 166 064 euro, 66 426 euro
 • LK Energiaratkaisut Oy: Projektet Aurinkoseinä, 114 000 euro, 45 600 euro

Miljöministeriets andra projektutlysning inleddes i dag

Den andra ansökningsomgången för miljöministeriets program för en koldioxidsnål byggd miljö pågår 9.5–10.6.2022. Sammanlagt uppgår de understöd som kan sökas till högst 2 miljoner euro.

Understöd kan åter sökas av forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt vars syfte är att påskynda utvecklingen och införandet av koldioxidsnåla lösningar i den byggda miljön. Vem som helst med ett FO-nummer, såsom företag, kommuner och organisationer, kan ansöka om understöd.

"Vi önskar åter mångsidiga och innovativa projektidéer. Projekten kan utöver nya byggprodukter och byggmetoder också gälla till exempel reparationsbyggande, koldioxidsnål infrastruktur eller verksamhetssätt som hjälper den byggda miljön att anpassa sig till det föränderliga klimatet. Projekten kan också syfta till att utöka kunskapsunderlaget för koldioxidsnålt byggande och utveckla verktyg för utvärdering", beskriver projektkoordinator Maija Stenvall från miljöministeriet.

Ytterligare information:  
 

Maija Stenvall
Projektkoordinator
tfn 0295 25 0354
[email protected]

Genom programmet för en koldioxidsnål byggd miljö görs under de närmaste åren en satsning på sammanlagt 40 miljoner euro på klimatarbetet inom den byggda miljön. Programmet genomförs av miljöministeriet och Business Finland, och under 2021–2023 ordnas sammanlagt sju ansökningsomgångar. Business Finland beviljar finansiering särskilt till projekt som främjar export, och miljöministeriet för nationell forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Finansieringen av programmet kommer från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility). Utöver finansiering erbjuder programmet för en koldioxidsnål byggd miljö en plattform för omfattande samarbete mellan olika aktörer där det är möjligt att dela med sig av de bästa lärdomarna till andra.