Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet beviljade kommuner understöd för projekt som utvecklar träbyggande

miljöministeriet
Utgivningsdatum 24.6.2021 11.26
Pressmeddelande

Miljöministeriets Åtgärdsprogram för träbyggande har beviljat drygt 292 000 euro till sju projekt som främjar användning av trä i byggandet av offentliga byggnader. Målet är att stödja en snabb utveckling av träbyggande i kommunerna och sänka tröskeln för att genomföra träbyggnadsprojekt.

Understödsansökningsomgången var avsedd för offentliga aktörer och var den tredje och sista i ordningen. Projekten främjar träbyggande genom att ge upphov till ny information, nya tjänster och lösningar samt nya verksamhets- och samarbetsmodeller. Projekt som strävar efter förändringar för en permanent ökning av användningen av trä i kommunerna var framgångsrika i ansökningsomgången. Dessutom har potential för större genomslagskraft och en förändring i verksamhetskulturen efterlysts i projekten.

”Understödshelheten för offentligt träbyggande har nu slutförts. De projekt som fått understöd bildar en effektfull helhet som i betydande grad ökar användningen av trä i offentligt byggande. Utöver utredningar, pilotförsök och nya samarbetsformer är det även fråga om många nya skolor, daghem, bostadsflervåningshus och samlingsbyggnader i trä”, beskriver sakkunnig Jemina Suikki.

”Till följande satsar vi på att effektivt kunna sprida lärdomarna från de understödda projekten vidare. På så vis sänker vi förhoppningsvis tröskeln för kommuner att gå in för träbyggnadsprojekt runtom Finland”, fortsätter Suikki.

Att främja byggande av offentliga byggnader i trä är en av prioriteringarna i Åtgärdsprogrammet för träbyggande. Användningen av trä vid offentligt byggande har ökat i jämn takt, och allt fler offentliga byggnader byggs av trä. Åtgärdsprogrammet för träbyggande förstärker denna ökning genom att understödja offentliga aktörers utvecklingsprojekt och erbjuda utbildning, handböcker och rådgivning.

Projekt som fått understöd i den tredje ansökningsomgången

Projektens totala volym uppgår till drygt 713 000 euro. Samtliga projekt ska vara genomförda senast 30.6.2022.

Sökande, projektets namn, projektets budget och beviljat understöd:

  • Affärsverk, Landskapets fastighetsverk på Åland, Tillsammans för ett modernt träbyggande – Åland, 92 504 €, 64 753 €
  • Borgå stad, Sunda konstruktioner – Utredning om förutsättningarna för lokal produktion i anslutning till idrottsbyggandet i Kokon, 64 500 €, 30 000 €
  • Helsingfors stads bostadsproduktion, Make-huset 2.0 – Helsingfors modellflervåningshus i trä, 209 400 €, 50 000 €
  • Vanda stads lokalitetsledning, Forskningsprojekt: pilotförsök med en simhall i massivt trä, Elmo simhall,170 900 €, 50 000 €
  • Keitele kommun, projektet Keiteleen puukylä, 40 000 €, 28 000 €
  • Helsingfors stads bostadsproduktion, Konceptplan: Fasadrenovering av ett förortsflervåningshus och byggande av tilläggsvåningar i trä, 107 600 €, 50 000 €
  • Raumo stad, Utveckling av träbyggande, case Uotilan puukoulu, 28 572 €, 20 000 €

De understödda projekten presenteras på ett webinarium som ordnas den 25 augusti 2021. Webinariet är öppet för alla.

Mer information:

Jemina Suikki
sakkunnig
tfn 0295250345
[email protected]