Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet beviljade kommuner och landskap 1,3 miljoner euro i understöd för utredningar och planläggning gällande investeringsprojekt för grön omställning

miljöministeriet
Utgivningsdatum 31.7.2023 12.46
Pressmeddelande

Miljöministeriet har beviljat sammanlagt drygt 1,3 miljoner euro i understöd till 15 kommuner och 7 landskapsförbund för utredningar och planläggning som främjar investeringsprojekt för grön omställning.

Utredningarna och planläggningen hänför sig till exempel till en biogasanläggning, produktion av sol- och vindkraft i stor skala, grön vätgas och industriområden som kombinerar flera olika typer av grön teknik. Projekten ska följa principen ”orsaka ingen betydande skada” (Do No Significant Harm).

Understöden baserar sig på budgetpropositionerna för 2022 och 2023. En del av medlen kommer från Europeiska unionens NextGeneration EU-facilitet för återhämtning och resiliens, och riktlinjerna för användningen av anslagen har dragits upp i Finlands program för hållbar tillväxt.

I den ansökningsomgång för specialunderstöd som avslutades i april uppgick anslaget till cirka 2,6 miljoner euro. Miljöministeriet fick in 44 ansökningar, och den ansökta summan var sammanlagt cirka 2,6 miljoner euro.

I tidigare ansökningsomgångar, som har genomförts sedan 2022, har miljöministeriet beviljat sammanlagt knappt 2 miljoner euro i understöd för utredningar och planläggning i 25 kommuner och 12 landskapsförbund.
Miljöministeriet inleder nästa ansökningsomgång i år.

Understödsmottagare, projekt och stödbelopp

Understöd som beviljas från EU:s NextGeneration EU-facilitet för återhämtning och resiliens

 • Villmanstrands stad, myndighetsprocesserna för ett demonstrationsprojekt gällande infrastruktur för överföring av vätgas i Villmanstrand, 31 290 euro

Understöd som beviljats från det nationella anslaget

 • Staden Jakobstad, stadsplanering i Jakobstad för att möjliggöra en grön energiomställning (PIKAVEM), 189 228 euro
 • Leppävirta kommun, planläggning av Riikinneva och Nikkilänmäki, grön omställning, 81 550 euro
 • Pyhäjärvi stad, planläggning av industriparken för grön omställning Olkkonen samt utredningar för att försnabba tillståndsförfarandena, 82 880 euro
 • Reisjärvi kommun, planläggning av ett område för bioekonomi och cirkulär ekonomi i Reisjärvi samt tillhörande utredningar, 42 000 euro
 • Kouvola stad, utredning av solenergipotentialen i Kouvola, 28 000 euro
 • Orivesi stad, utredning av möjligheterna för solenergiproduktion i Orivesi, 28 000 euro
 • Uleåborgs stad, främjande av den gröna omställningen i Uleåborgs stad, Oritkari hamnområde, 70 000 euro
 • Uleåborgs stad, främjande av den gröna omställningen i Uleåborgs stad, storindustriområdet i Pyyryväinen, 70 000 euro
 • Raumo stad, Lakari industripark, 115 500 euro
 • Rautjärvi stad, generalplanläggning av ett solkraftverk i Laikonkangas, 42 000 euro
 • Kotka stad, förstudie om industriområdet i Rantahaka som investeringsobjekt för grön omställning, 72 333 euro
 • Nykarleby stad, detaljplan för västra delen av Frillmossen, 36 680 euro
 • Nådendals stad, markanvändningsutredning i anslutning till den gröna omställningen i Nådendalsregionen, 13 810 euro
 • Kimitoöns kommun, manual för investeringar i förnybar energi på Kimitoön, 10 983 euro
 • Villmanstrands stad, myndighetsprocesserna för ett solenergiprojekt i Konnunsuo, 36 400 euro
 • Villmanstrands stad, myndighetsprocesserna för ett solenergiprojekt i Huuhansuo och Suurisuo, 39 550 euro
 • Imatra stad, DNSH-utredningar om solkraftsparker i Imatra stad, 18 200 euro
 • Tavastlands förbund, innovativa solenergilösningar i den byggda miljön i Egentliga Tavastland, 21 000 euro
 • Tavastlands förbund, vätgasekonomins möjligheter i Egentliga Tavastland, 21 000 euro
 • Norra Österbottens förbund, Norra Österbottens etapplandskapsplan för energi och klimat, 42 000 euro
 • Mellersta Finlands förbund, förutsättningar för energiomställningen i Mellersta Finland genom prognostisering av behoven inom markanvändningen och planläggningen, 33 600 €
 • Egentliga Finlands förbund, utredning om framtiden för hållbar energiförsörjning samt dess lokalbehov och placering i Egentliga Finland – bakgrundsutredning för landskapsplanläggningen, 70 000 euro
 • Nylands förbund, utredning om markanvändningsbehoven för projekt i anslutning till den gröna omställningen i Nyland, 70 000 euro
 • Päijänne-Tavastlands förbund, landskapsutredning om vindkraften i Päijänne-Tavastland, 55 300 euro

Mer information

Soile Hartikka
sakkunnig
tfn 0295 250 079
[email protected]