Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö myönsi kunnille ja maakunnille 1,3 miljoonaa euroa avustuksia vihreän siirtymän investointihankkeita edistäviin selvityksiin ja kaavoitukseen

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 31.7.2023 12.46
Tiedote

Ympäristöministeriö on myöntänyt yhteensä reilut 1,3 miljoonaa euroa avustuksia 15 kunnalle ja 7 maakunnan liitolle vihreän siirtymän investointihankkeita edistäviin selvityksiin ja kaavoitukseen.

Avustettavat selvitykset ja kaavoitus liittyvät esimerkiksi biokaasulaitokseen, suuren kokoluokan aurinko- ja tuulivoimatuotantoon, vihreään vetyyn ja usean vihreän teknologian yhdistäviin teollisuusalueisiin. Hankkeiden tulee noudattaa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta (Do No Significant Harm).

Avustukset perustuvat vuoden 2022 ja 2023 talousarvioesityksiin. Osa rahoista on peräisin Euroopan unionin NextGeneration EU -elpymis- ja palautumistukivälineestä, ja niiden käytöstä on linjattu Suomen kestävän kasvun ohjelmassa.

Viime huhtikuussa päättyneessä erityisavustushaussa määrärahaa oli jaossa noin 2,6 miljoonaa euroa. Ympäristöministeriö sai 44 hakemusta, ja niissä haettiin avustusta yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa.

Aikaisemmissa, vuodesta 2022 toteutetuissa avustushaussa ympäristöministeriö on myöntänyt yhteensä vajaat 2 miljoonaa euroa avustusta 22 kunnan ja 12 maakuntaliiton selvityksiin ja kaavoitukseen.

Ympäristöministeriö avaa seuraavan avustushaun tämän vuoden aikana.

Avustuksen saaja, hanke ja avustussumma

EU:n Next Generation EU -elpymis- ja palautusmistukivälineestä myönnetty avustus

 • Lappeenrannan kaupunki, Lappeenrannan vedyn siirtoinfrastruktuurin demonstraatiohankkeen viranomaisprosessit, 31 290 euroa

Kansallisesta määrärahasta myönnetyt avustukset

 • Pietarsaaren kaupunki, Pietarsaaren kaupunkisuunnittelu vihreän energiasiirtymän mahdollistamiseksi – PIKAVEM, 189 228 euroa
 • Leppävirran kunta, Riikinnevan ja Nikkilänmäen kaavoitus, vihreä siirtymä, 81 550 euroa
 • Pyhäjärven kaupunki, Vihreän siirtymän teollisuuspuisto Olkkosen kaavoitus ja lupamenettelyjä nopeuttavat selvitykset, 82 880 euroa
 • Reisjärven kunta, Reisjärven bio- ja kiertotalousalueen kaavoitus sekä siihen liittyvät selvitykset, 42 000 euroa
 • Kouvolan kaupunki, Selvitys aurinkovoimapotentiaalista Kouvolassa, 28 000 euroa
 • Oriveden kaupunki, Aurinkoenergian tuotantomahdollisuuksien selvitys Orivedellä, 28 000 euroa
 • Oulun kaupunki, Oulun kaupungin vihreän siirtymän edistäminen, Oritkarin satama-alue, 70 000 euroa
 • Oulun kaupunki, Oulun kaupungin vihreän siirtymän edistäminen, Pyyryväisen suurteollisuusalue, 70 000 euroa
 • Rauman kaupunki, Lakarin teollisuuspuisto, 115 500 euroa
 • Rautjärven kaupunki, Laikonkankaan aurinkovoimala yleiskaavoitus, 42 000 euroa
 • Kotkan kaupunki, Esiselvitys Rantahaan teollisuusalueesta vihreän siirtymän investointikohteena, 72 333 euroa
 • Nykarleby stad, Detaljplan för västra delen av Frillmossen, 36 680 euroa
 • Naantalin kaupunki: Vihreän siirtymän maankäyttöselvitys Naantalin alueilla, 13 810 euroa
 • Kimitoöns kommun: Manual för investeringar i förnybar energi på Kimitoön, 10 983 euroa
 • Lappeenrannan kaupunki, Konnunsuon aurinkoenergiahankkeen viranomaisprosessit, 36 400 euroa
 • Lappeenrannan kaupunki, Huuhansuon ja Suurisuon aurinkoenergiahankkeen viranomaisprosessit, 39 550 euroa
 • Imatran kaupunki, Imatran kaupungin aurinkopuistojen DNSH-selvitykset, 18 200 euroa
 • Hämeen maakuntaliitto, Kanta-Hämeen innovatiiviset aurinkovoimaratkaisut rakennetussa ympäristössä, 21 000 euroa
 • Hämeen maakuntaliitto, Vetytalouden mahdollisuudet Kanta-Hämeessä, 21 000 euroa
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava, 42 000 euroa
 • Keski-Suomen liitto, Maankäytön ja kaavoituksen tarpeiden ennakoinnilla edellytyksiä Keski-Suomen energiamurrokselle, 33 600 euroa
 • Varsinais-Suomen liitto, Kestävän energiahuollon tulevaisuudesta, tilatarpeista ja sijoittumisesta Varsinais-Suomessa  taustaselvitys maakuntakaavoitukseen, 70 000 euroa
 • Uudenmaan liitto, Vihreän siirtymän hankkeiden maankäyttötarpeet Uudellamaalla -selvitys, 70 000 euroa
 • Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen tuulivoiman maisemaselvitys, 55 300 euroa

Lisätietoja:

Soile Hartikka
Asiantuntija
p. 0295 250 079
[email protected]