Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Miljöministeriet ber ut om utlåtanden om åtgärdsprogram för Sveriges havsmiljö och Sveriges åtgärdsprogram för vatten för Bottenvikens vattendistrikt samt tillhörande miljörapporter

Miljöministeriet
1.2.2021 9.49
Nyhet

Miljöministeriet ber myndigheter, invånare och sammanslutningar om utlåtanden och åsikter om både åtgärdsprogrammet för Sveriges havsmiljö och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och åtgärdsprogrammet för vatten för Bottenvikens vattendistrikt och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Synpunkter ska lämnas in till miljöministeriet senast måndagen den 12 april 2021.

Miljöministeriet har tagit emot en underrättelse från Sveriges miljömyndigheter om förslag till åtgärdsprogram för Sveriges havsmiljö och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning om en marin strategi. Utöver detta miljöministeriet har tagit emot en underrättelse om ett åtgärdsprogram för vatten för Bottenvikens vattendistrikt och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

I miljöbedömningen  tillämpas konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) med tillhörande protokoll om strategiska miljöbedömningar. Konventionen har arbetats fram inom FN:s ekonomiska kommission för Europa.

Synpunkter ska lämnas in till miljöministeriet genom att besvara en begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi eller genom att skicka synpunkterna per e-post till [email protected]

Mer information:

Specialsakkunnig Minna Torkkeli, tfn 0295 250 377, [email protected]