Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Ruotsin meriympäristön toimenpideohjelmasta ja Ruotsin Perämeren vesipiirin vesiä koskevasta toimenpideohjelmasta sekä niiden ympäristöelostuksista

Ympäristöministeriö
1.2.2021 9.49
Uutinen

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ja mielipiteitä viranomaisilta, asukkailta ja yhteisöiltä sekä Ruotsin meriympäristön toimenpideohjelmaehdotuksesta ja sen ympäristöselostuksesta että Ruotsin Perämeren vesipiirin vesiä koskevasta toimenpideohjelmasta ja sen ympäristöselostuksesta. Mielipiteet pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään 12.4.2021.

Ympäristöministeriö on vastaanottanut Ruotsin ympäristöviranomaiselta ilmoituksen Ruotsin meriympäristön toimenpideohjelman laadinnasta ja sen ympäristöarvioinnista. Tämän lisäksi ympäristöministeriö on vastaanottanut ilmoituksen Ruotsin Perämeren vesipiirin vesiä koskevan toimenpideohjelman laadinnasta ja sen ympäristöarvioinnista.

Ympäristöarvioinnissa sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimukseen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus) liitettyä strategista ympäristöarviointia koskevaa pöytäkirjaa.

Mielipiteet pyydetään toimittamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi-palvelun lausuntopyyntöön tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Minna Torkkeli, p. 0295 250 377, [email protected]