Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkastet till havsplanen för Estland och tillhörande miljörapport

Miljöministeriet 2.10.2020 14.10
Nyhet

Miljöministeriet har tagit emot en underrättelse från Estlands miljömyndigheter om en havsplan för Estland och en miljöbedömning av havsplanen.

I miljöbedömningen  tillämpas konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) med tillhörande protokoll om strategiska miljöbedömningar. Konventionen har arbetats fram inom FN:s ekonomiska kommission för Europa.

Miljöministeriet ber myndigheter, invånare och sammanslutningar om utlåtanden och åsikter om utkastet till havsplanen för Estland och miljörapport. 

Synpunkter ska lämnas in till miljöministeriet senast måndagen den 9 november 2020 genom att besvara en begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi eller genom att skicka synpunkterna per e-post till [email protected]

Mer information

konsultativ tjänsteman Lasse Tallskog, tfn 0295 250 284, [email protected]