Hoppa till innehåll
Media

Kulturmiljöprogram hjälper till att upptäcka de möjligheter som finns runt omkring oss

miljöministeriet
Utgivningsdatum 11.9.2023 15.46
Nyhet

Miljöministeriet har publicerat idékort för att uppmuntra och underlätta utarbetandet av ett kulturmiljöprogram. Kulturmiljöprogram har framgångsrikt använts på olika håll i Finland bland annat för att lösa frågor om planläggning och boende, för att främja integrationen och för att utveckla turismen och andra former av företagande. Idékorten kan användas av kommuner, landskap, hembygdsföreningar och andra aktörer inom kulturmiljön.

Ett kulturmiljöprogram främjar en hållbar användning av miljön och bidrar till att göra orten mer attraktiv. I programmet sammanställs de kulturmiljöer som upplevs som viktiga och en plan för hur de ska vårdas och utnyttjas. Redan det att man gör upp ett program kan föra samman människor och producera ny kunskap.

Idékorten innehåller de bästa tipsen från dem som arbetat med kulturmiljöprogram. ”Programmen har visat sig vara framgångssagor och de har tagits emot mycket väl”, säger Leena Lahdenvesi-Korhonen från Maa- ja kotitalousnaiset. Ett kulturmiljöprogram kan utarbetas på många olika sätt beroende på de resurser som finns tillgängliga. Programmet kan avgränsas geografiskt till ett visst område eller till exempel tematiskt.

Kulturmiljöprogram medför många och långvariga fördelar

Att bevara den befintliga kulturmiljön stöder hållbarheten på många olika sätt. En välskött kulturmiljö ökar människornas välbefinnande. Kunskap om den egna miljön stöder integrationen och etableringen i samhället. I programarbetet kan man identifiera underutnyttjade och tomma byggnader som lämpar sig för nya användningsändamål och på så sätt bidra till klimatmålen. Genom att granska och vårda landskap och vårdbiotoper kan förlusten av biologisk mångfald begränsas.

”När kulturmiljöprogrammen utarbetas sammanställs värdefull information som kan göra myndighetssamarbetet smidigare, till exempel inom planläggningen och byggnadstillsynen. Likaså är sådan information till hjälp vid miljöfostran, skapandet av en kommunbild och planeringen av turisttjänster”, säger Hanna Hämäläinen vid miljöministeriet.

De sammanlagt sex idékorten innehåller goda tips i ett överskådligt format. Korten presenterar fördelarna med kulturmiljöprogram, olika sätt att göra upp ett program, fördela resurser, involvera olika aktörer, samla material och göra programmet allmänt tillgängligt.

Idékorten har utarbetats av Maa- ja kotitalousnaisten Keskus på uppdrag av miljöministeriet. Idékorten baserar sig på intervjuer med sakkunniga och på skriftliga källor. De tecknade illustrationerna är gjorda av Pekka Rahkonen.

Mer information:

Leena Lahdenvesi-Korhonen
utvecklingsdirektör
MKN Maisemapalvelut
tfn 040 523 5133
[email protected]

Hanna Hämäläinen
planerare
tfn 0400 143 956
[email protected]