Hoppa till innehåll
Media

Kommunturné med info och tal om trä

miljöministeriet
Utgivningsdatum 16.1.2023 13.22
Nyhet

Intresset för träbyggande har ökat i kommunerna runt om i Finland. Miljöministeriets program för träbyggande svarar på intresset och ger sig ut på turné i kommunerna för att berätta och diskutera varför det lönar sig att använda trä i byggandet.

"Kommunerna har en nyckelroll i Finlands strävan efter att bli ett klimatneutralt samhälle före 2035. Många kommuner har satt upp ett mål för sig själva som tidsmässigt är ännu mer ambitiöst. Användningen av trä i byggandet är ett sätt att nå de uppställda klimatmålen, eftersom trä lagrar koldioxid i byggnadsbeståndet för en lång tid. Träbyggande är en vitamininjektion också för den regionala ekonomin", beskriver Sini Koskinen, sakkunnig i miljöministeriets program för träbyggande.

Med hjälp av träbyggande är det möjligt att driva regional näringspolitik och skapa arbetstillfällen. Byggandet ger sysselsättning i huvudsak i tillväxtcentra, men produktionen av träkonstruktioner och träprodukter sker vanligen utanför dessa centra. Servicebyggnader konstruerade av trä kan vara stora dragplåster för kommuner. Finländarna sätter värde på offentliga byggnader i trä, såsom daghem och skolor.  

Målet är 50 kommuner under 2023 – kom med!

Målet med programmet för träbyggande är att i år besöka 50 kommuner för att på ort och ställe träffa lokala beslutsfattare och tjänsteinnehavare. Avsikten är att man vid evenemang med låg tröskel ska diskutera till exempel de nationella målen för byggande i trä samt de verktyg för att främja träbyggande som erbjuds kommunerna. Det kommer att ges information och svar på frågor och framför allt kommer man att föra en öppen diskussion och lyssna på företrädare för kommunerna.

Kommunerna har nu en utmärkt möjlighet att få information om till exempel anskaffning och konkurrensutsättning av träbyggnader, planläggning av byggande i trä samt hur målen för koldioxidneutralitet eller träbyggande kan beaktas i kommunstrategin. Tveka inte att ta kontakt, vi kan till exempel diskutera över en kopp kaffe, uppmuntrar Sini Koskinen, sakkunnig inom programmet för träbyggande.

Mer information om de avtalade evenemangen finns på webbplatsen för programmet för träbyggande.

Programmet för träbyggande har inlett en utredning om hur trä används i dag och om nya möjliga åtgärder för att främja träbyggandet. Diskussioner med kommunala aktörer är viktiga också med tanke på detta framtidsarbete.

Kommunerna medverkar vid webbevenemang riktat till kommunfullmäktige den 18 januari 2023

Programmet för träbyggande ordnar den 18 januari kl. 17–19 ett webbevenemang ”Aktivt fullmäktige och effektgivande kommunstrategi – hur beakta klimatmålen och öka kommunens dragningskraft med hjälp av träbyggande?”

Evenemanget riktar sig speciellt till kommun- och stadsfullmäktige, men även andra intresserade är välkomna.

Vid evenemanget är det framför allt kommunerna själva som har ordet. Vi får höra hur en kommunstrategi för hållbar utveckling genomfördes i Kuopio, hur Lempäälä har gjort träbyggandet till en attraktionsfaktor, vilken betydelse träbyggandet har för det lokala näringslivet i Kuhmo och vilken typ av träbyggande Lovisa och Åbo i praktiken har utfört. Vi får också en hälsning från Tusby som blivit vald till föregångare inom offentligt träbyggande 2022.

Mer information

Sini Koskinen
​​​​​​​sakkunnig
tfn 295 250 420
[email protected]