Hoppa till innehåll
Media

Kommuner och landskap erbjuds understöd för myndighetsbehandlingen av investeringsprojekt som främjar grön omställning

miljöministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 8.14
Pressmeddelande

Kommuner och landskapsförbund kan ansöka om understöd hos miljöministeriet för myndighetsbehandling av investeringsprojekt som främjar den gröna omställningen. Understöd beviljas i första hand för myndighetsbehandling (planläggning, tillstånd och utredningar) av projekt som får stöd eller har ansökt om stöd som betalas med medel från Finlands program för hållbar tillväxt.

Projekten för grön omställning kan hänföra sig till bland annat:

  1. energiinfrastruktur
  2. införandet av ny energiteknik
  3. koldioxidsnålt väte samt avskiljning och utnyttjande av koldioxid
  4. direkt elektrifiering och koldioxidsnålhet i industrins processer
  5. återanvändning och återvinning av centrala material och restprodukter från industrin.

Målet är att påskynda myndighetsbehandlingen av projekten och på så sätt främja genomförandet av dem. Stöd kan sökas till ett belopp av cirka en miljon euro, och ansökningstiden är 22.12.2021–4.3.2022. 

Understödet kan beviljas till högst 70 procent av kostnaderna för planläggning, tillstånd och utredningar. Miljöministeriet beviljar understöden efter att ha hört NTM-centralerna.

Det drogs upp riktlinjer för understöden i den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2021 och i budgetpropositionen för 2022. Finansieringen kommer från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF, Recovery and Resiliency Facility), vars nationella användning fastställdes i Finlands program för hållbar utveckling, som offentliggjordes i maj 2021.

Understödet främjar genomförandet av Finlands program för hållbar tillväxt samt regeringsprogrammets mål om ett klimatneutralt Finland 2035.

Mer information

Soile Hartikka
Sakkunnig
Miljöministeriet
tfn 0295 250 079
[email protected]