Hoppa till innehåll
Media

Hiilihelppi ger tips för att minska boendets koldioxidavtryck

miljöministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2021 15.32 | Publicerad på svenska 28.4.2021 kl. 11.17
Nyhet

Den nyligen publicerade tjänsten Hiilihelppi – miljötips för alla hushåll innehåller enkla tips och metoder för oss alla, om hur vi kan minska koldioxidavtrycket, påverka klimatförändringarna, bevara naturresurserna och skydda den biologiska mångfalden.

Välj bostadsort och typ av hus i Hiilihelppi så får du anpassade tips för ditt klimatvänliga boende.

”Boendet skapar ungefär en fjärdedel av finländarnas koldioxidavtryck. Därför är det viktigt att det finns genomtänkt information om hur utsläppen från bostäder kan minskas – oavsett om man bor i staden eller på landsbygden, i småhus eller flervåningshus. Miljövänliga lösningar förbättrar ofta även boendekomforten och passar väl för plånboken", säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Webbplatsen erbjuder ett brett utbud av information och verktyg för hållbart boende, energieffektivitet, användning av förnybar energi och inflytande. Hiilihelppi ger tips även till bostadsköpare, renoverare, byggare och sommarstugeägare. 

Varierande livsmiljöer och hustyper kräver olika lösningar för att begränsa miljökrisen och minska koldioxidavtrycket. De nya miljövänliga lösningarna förbättrar även bostadskvaliteten och minskar kostnaderna. I Hiilihelppi kan du samla ihop metoder och tips till en egen checklista, och sedan dela den till andra som en källa till inspiration.

Klimatförändringarna fortsätter, naturresurserna utarmas och arterna dör ut i en oroande takt. Vår livsstil är inte hållbar. Även om läget är allvarligt kan mycket fortfarande göras – utan att äventyra bekvämligheten och levnadskostnaderna. Små och stora åtgärder behövs, både i konsumenternas vardag och i global skala.

Det är enkelt att minska boendets koldioxidavtryck med Hiilihelppi.

Hiilihelppi är en nättjänst som drivs av Finlands naturskyddsförbunds tidning Suomen Luonto, miljöministeriet och Sitra.

Mer information

Harri Hakaste, överarkitekt, tfn 0295250074, [email protected]