Hoppa till innehåll
Media

För grön omställning inom den byggda miljön utlyses statsunderstöd för 800 000 euro

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2023 11.59
Pressmeddelande

Miljöministeriet har i dag utlyst understöd som kommuner, samkommuner, forskningsinstitut och organisationer kan ansöka om för projekt som främjar koldioxidsnålhet eller anpassning till klimatförändringarna i den byggda miljön. Det totala finansieringsbeloppet uppgår till 800 000 euro och ansökningstiden går ut den 28 februari 2024.

Miljöministeriet beviljar finansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som testar och utvecklar nya metoder för begränsning av eller anpassning till klimatförändringar.

Programmet har ett brett tillämpningsområde. Projekten kan behandla bland annat databaser och kolkalkylatorer, planering, energieffektivitet eller byggprocesser. Vid utlysningen uppmuntras särskilt sådana projekt som hänför sig till utnyttjande av det befintliga byggnadsbeståndet, byggnadsmaterial, kolsänkor och kolförråd samt metoder för anpassning. Resultaten av projekten ska kunna utnyttjas fritt.

Det statliga stödets andel uppgår till högst 70 procent av kostnaderna för projektet.
Ansökningstiden börjar den 15 december 2023 och går ut den 28 februari 2024 klockan 16.00.

Klimatarbetet inom den byggda miljön har redan finansierats med över 30 miljoner euro

Den pågående ansökningsomgången är en del av miljöministeriets och Business Finlands gemensamma program för en koldioxidsnål byggd miljö (KIRAilmasto-programmet), som inleddes 2021.

Inom ramen för programmet har redan över hundra projekt finansierats med sammanlagt över 30 miljoner euro. Man kan läsa mer om de projekt som miljöministeriet och Business Finland finansierat på webbplatsen kirailmasto.fi.

Finansieringen kommer från EU:s återhämtningsfacilitet, och riktlinjerna för den nationella användningen av faciliteten drogs upp i programmet för hållbar tillväxt i Finland, som publicerades i maj 2021.

Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö erbjuder utöver finansiering en plattform för utveckling av ett omfattande samarbete mellan aktörerna inom branschen och för utbyte av bästa praxis.

Mer information

Maija Stenvall
Projektsamordnare
tfn 0295250354
[email protected]

​​​​​​​