Hoppa till innehåll
Media

FN:s klimatmöte inleds i Sharm el-Sheikh i Egypten under helgen – målet är att påskynda genomförandet av klimatavtalet från Paris

miljöministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 3.11.2022 13.50
Pressmeddelande

Statsminister Marin företräder Finland vid mötet på statsledningsnivå måndagen den 7 november. Under ministerveckan den 14–18 november leds Finlands delegation av miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Parterna i FN:s klimatkonvention sammanträder i Sharm el-Sheikh den 6–18 november. Vid klimatmötet (COP27) fortsätter arbetet med att genomföra klimatavtalet från Paris.

Mötet inleds med ett toppmöte på statsledningsnivå där Finland företräds av statsminister Sanna Marin. Statsminister Marin håller Finlands nationella anförande vid mötet. Dessutom kommer statsministern att delta i högnivåmöten om rättvisa övergångar, klimat och skogar samt system för tidig varning, om det är möjligt med tanke på helhetsprogrammet. I statsminister Marins program ingår också bilaterala möten.

Under konferensens andra vecka leds Finlands delegation av miljö- och klimatminister Maria Ohisalo. Social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen deltar också i klimatkonferensen.

Ohisalo: Vi måste påskynda åtgärderna för att hålla 1,5-gradersmålet inom räckhåll

Klimatmötets viktigaste mål är att hålla målet på 1,5 grader inom räckhåll. Med hjälp av ländernas nuvarande åtaganden kommer temperaturen på jorden att stiga med cirka 2,4–2,6 grader.

"Bakom oss är ännu ett år med nya värmerekord runt om i världen, och utsläppsmängderna har fortsatt öka. Åtgärderna måste skärpas snabbt för att vi ska kunna minska de globala utsläppen och begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 grader. Större insatser krävs nu särskilt av världens stora ekonomier”, säger minister Ohisalo.

Det är viktigt för Finland att genomförandet av Parisavtalet framskrider inom alla delområden och att besluten baserar sig på de nyaste vetenskapsrönen och särskilt på rapporterna från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC. Många länder har ännu inte uppdaterat sina klimatmål till en tillräcklig nivå. Förra veckan konstaterades det i FN:s miljöprograms (UNEP) rapport om utsläppsklyftan (GAP Report) att endast 24 länder har uppdaterat sina åtaganden under 2022. Dessa uppdaterade åtaganden kommer att inverka mindre än en procent på de globala utsläppen fram till 2030.

Förutom utsläppsminskning är centrala teman vid mötet anpassning till klimatförändringar och klimatfinansiering. Ersättning för skador och förluster till följd av klimatförändringarna är en prioritet för ordförandelandet Egypten och gruppen av utvecklingsländer.

"Klimatförändringarnas effekter syns redan över hela världen. Översvämningarna i Pakistan, matkrisen i Afrika och den rekordhårda torkan i Europa – ingen stat är skyddad från klimatkrisen, men det är uppenbart att de fattigaste länderna drabbas hårdast. De mest sårbara ländernas oro tas på allvar. En snabb utsläppsminskning är av avgörande betydelse, för om vi inte lyckas begränsa klimatförändringarna kommer klimatkrisen att förvärras exponentiellt", säger Ohisalo.

Större fokus på genomförandet av Parisavtalet

I och med mötet i Egypten riktas klimatkonferensernas fokus i ännu högre grad på genomförandet av klimatavtalet från Paris.

"Förra året blev även resten av reglerna för genomförandet av Parisavtalet färdiga. Syftet med mötet är nu att se till att genomförandet av klimatavtalet framskrider inom alla delområden”, säger Finlands chefsförhandlare Marjo Nummelin.

När det gäller finansieringen behandlas inte bara förluster och skador, utan också hur målet på 100 miljarder dollar per år ska uppnås under nästa år och hur fattiga länder kan ges bättre stöd i fråga om anpassning till klimatförändringarna. EU och Finland har som mål att också inleda förhandlingar om hur man kan säkerställa att även privata penningflöden stöder den koldioxidsnåla utvecklingen. På mötets agenda står dessutom att konkretisera det globala anpassningsmålet och fatta beslut om ett program för att begränsa klimatförändringarna som ska bidrar till att påskynda utsläppsminskningarna och sprida god praxis på ett mer systematiskt sätt.

Klimatmötets sidovenemang för samman städer, företag, investerare och civilsamhällesorganisationer för att sporra klimatåtgärderna

I samband med klimatmötet i Egypten ordnas även flera sidoevenemang som kommer att bidra till att påskynda genomförandet av Parisavtalet. Det förväntas över 30 000 deltagare till mötet.

Finansministrarnas klimatkoalition sammanträder i samband med mötet onsdagen den 9 november. Ministrarna ska bland annat diskutera hur klimatfrågor bättre kan integreras i det ekonomiska beslutsfattandet. Finland är en av koalitionens ordförande.

Vid mötet ordnar Finland den 17 november ett eget evenemang om den privata och den offentliga sektorns samarbete för att uppnå målet om klimatneutralitet 2035.

Social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen håller anföranden bland annat vid evenemang om en rättvis omställning, delaktighet för personer med funktionsnedsättning och kvinnornas roll.

"För att uppnå utsläppsminskningsmålen måste alla kunna delta. Vid klimatmötet diskuterar jag metoder för en inkluderande klimatpolitik tillsammans med jämställdhetsaktörer och organisationer för personer med funktionsnedsättning. Genom socialpolitiken skapar vi förutsättningar för att alla kan delta", säger minister Sarkkinen.

Följ klimatmötet i Egypten och Finlands delegations arbete på Twitter under hashtaggen #ilmastoCOP27 

Ytterligare information

Lauri Voionmaa
Statsminister Sanna Marins specialmedarbetare
tfn 0295 160 306
[email protected]
(närvarande i Sharm el-Sheikh 6–8.11)

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatminister Maria Ohisalos specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]
(närvarande i Sharm el-Sheikh 14–19.11)

Marjo Nummelin
Chefsförhandlare i klimatfrågor
Miljöministeriet
tfn 0295 250 227
[email protected]
(närvarande i Sharm el-Sheikh 5–19.11)

Kaarle Kupiainen
Konsultativ tjänsteman
Miljöministeriet
tfn 0295 250 232
[email protected]
(närvarande i Sharm el-Sheikh 5–19.11)

Outi Honkatukia
Chef för klimatenheten
Miljöministeriet
tfn 050 341 1758
[email protected]
(närvarande i Sharm el-Sheikh 4–19.11)

Riikka Lamminmäki
Kommunikationschef
Miljöministeriet
tfn 050 5762604
[email protected]
(intervjuförfrågningar med minister Ohisalo och förhandlarna under klimatmötet, närvarande i Sharm el-Sheikh 14–19.11)

Jiri Sironen
Social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare
tfn 040 450 9077
[email protected]
(närvarande i Sharm el-Sheikh 13–15.11)

 

Hanna Sarkkinen Maria Ohisalo Sanna Marin