Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

EU:s miljöministrar diskuterar EU:s klimatpaket och förbereder sig inför klimatkonferensen i Glasgow

Miljöministeriet
5.10.2021 12.43
Pressmeddelande

EU:s miljö- och klimatministrar sammanträder i Luxemburg den 6 oktober för att diskutera  EU:s klimatpaket (det s.k. 55 %-paketet), EU:s skogsstrategi och EU:s förhandlingsmål för klimatkonferensen i Glasgow. Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen företräder Finland vid mötet.

Kommissionen lade fram ett stort paket med förslag till klimatlagstiftning i juli 2021. Genom förslagen i det så kallade 55 %-paketet genomförs de skyldigheter som åläggs i EU:s klimatlag att minska EU:s nettoutsläpp av växthusgaser med minst 55 procent jämfört med 1990 års nivå fram till 2030. Miljöministrarna diskuterar de författningsförslag som ska behandlas av miljörådet (utsläppshandelsdirektivet, förordningen om ansvarsfördelning, LULUCF-förordningen, förordningen om CO2-gränsvärden för person- och paketbilar och förordningen om samhällsfaciliteten för klimatåtgärder).

"Det väsentliga är att klimatpaketets mål att minska utsläppen med 55 procent uppnås eller överskrids. Vid behandlingen av de många förslagen måste det säkerställas att klimatambitionen som helhet inte minskar, utan snarare växer och stöder EU:s omställning till en klimatneutral ekonomi", konstaterar miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Det centrala målet för klimatkonferensen i Glasgow (COP26) är att sporra ländernas ambitioner när det gäller klimatåtgärder. Länderna förväntas meddela om stramare åtaganden före mötet. På dagordningen för förhandlingarna står slutförandet av regelboken för Parisavtalet, finansieringen av klimatåtgärder och anpassningen till klimatförändringar. Avsikten är att miljörådet ska anta rådets slutsatser som ska utgöra EU:s förhandlingsmandat inför klimatkonferensen i Glasgow.

"Det centrala i förhandlingarna är att fastställa regler för de internationella marknadsmekanismerna. Robusta regler möjliggör sådana åtgärder som stöder ett ambitiöst genomförande av klimatavtalet från Paris och genom vilka dubbelräkning undviks", säger minister Mikkonen.

Finland understöder ordförandens förslag till rådets slutsatser. Slutsatserna utgör en god grund för EU:s förhandlingsmandat inför klimatkonferensen i Glasgow och täcker alla centrala frågor.

Ministrarna ska också diskutera EU:s skogsstrategi som kommissionen publicerade i samband med klimatpaketet i juli 2021. Finland ser mycket gott i EU:s skogsstrategi. Klimat- och biodiversitetsaspekterna i skogsfrågor har tagits väl i beaktande, och strategin har en koppling till den europeiska gröna given och EU:s strategi för biologisk mångfald 2030. Detta främjar målen i Finlands regeringsprogram och i regeringens färdplan för hållbarhet, särskilt vad gäller ekologisk hållbarhet.

Ytterligare information:

Terhi Lehtonen
Statssekreterare
tfn 0295 161 000
[email protected]

Klimatkonferensen COP26 och EU:s 55 %-paket
Marjo Nummelin
Miljöråd
tfn 0295 250 227
[email protected]

Mervi Mattila
Specialsakkunnig
tfn 0295 250 178
[email protected]

Krista Mikkonen