Hyppää sisältöön
Media

EU:n ympäristöministerit keskustelevat EU:n ilmastopaketista ja valmistautuvat Glasgow’n ilmastokokoukseen

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 5.10.2021 12.43
Tiedote

EU:n ympäristö- ja ilmastoministerit kokoontuvat 6.10. Luxemburgiin, jossa ministerit keskustelevat EU:n ilmastopaketista (ns. 55-valmiuspaketti), EU:n metsästrategiasta ja EU:n neuvottelutavoitteista Glasgow’n ilmastokokoukseen. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Komissio antoi heinäkuussa 2021 massiivisen ilmastolainsäädäntöehdotusten paketin. Niin sanotun 55-valmiuspaketin ehdotuksilla toimeenpannaan EU:n ilmastolailla asetettu velvoite vähentää EU:n nettokasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Ympäristöministerit keskustelevat niistä säädösehdotuksista, joiden käsittely kuuluu ympäristöneuvostolle (päästökauppadirektiivi, taakanjakoasetus, LULUCF-asetus, asetus autojen ja pakettiautojen CO2-raja-arvot ja asetus ilmastotoimien sosiaalirahastosta).

”Olennaista on, että ilmastopaketin tavoite 55 prosentin päästövähennyksistä saavutetaan tai ylitetään. Lukuisten ehdotusten käsittelyssä on varmistettava, että kokonaisuuden ilmastokunnianhimon taso ei heikkene, vaan ennemmin vahvistuu ja tukee EU:n siirtymää kohti ilmastoneutraalia taloutta”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen toteaa.

Glasgow’n ilmastokokouksen (COP26) keskeisenä tavoitteena on kirittää maita ilmastotoimien kunnianhimossa. Maiden odotetaan ilmoittavan tiukemmista sitoumuksistaan ennen kokousta. Varsinaisella neuvotteluagendalla ovat Pariisin sopimuksen sääntökirjan viimeistely, ilmastotoimien rahoitus ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Ympäristöneuvoston on tarkoitus hyväksyä neuvoston päätelmät, joista muodostuu EU:n neuvottelumandaatti Glasgow’n ilmastokokoukseen.

”Neuvotteluissa keskeistä on saada säännöt kansainvälisille markkinamekanismeille. Vahvat säännöt mahdollistaisivat sellaiset toimet, jotka tukevat Pariisin ilmastosopimuksen kunnianhimoista toimeenpanoa ja välttävät kaksoislaskennan”, ministeri Mikkonen sanoo.

Suomi tukee puheenjohtajan ehdotusta neuvoston päätelmiksi. Päätelmät muodostavat hyvän pohjan EU:n neuvottelumandaatille Glasgow’n ilmastokokouksessa ja kattavat kaikki keskeiset asiat.

Lisäksi ministerit keskustelevat EU:n metsästrategiasta, jonka komissio julkaisi ilmastopaketin yhteydessä heinäkuussa 2021. Suomi näkee EU:n metsästrategiassa paljon hyvää. Metsiin liittyvät ilmasto- ja biodiversiteettinäkökulmat ovat hyvin mukana strategiassa ja metsästrategia on kytkeytynyt Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan sekä EU:n biodiversiteettistrategiaan 2030. Tämä tukee Suomen hallitusohjelman ja hallituksen kestävyystiekartan tavoitteita erityisesti ekologisen kestävyyden osalta.

Lisätietoja

Terhi Lehtonen
Valtiosihteeri
p. 0295 161 000
[email protected]

COP26-ilmastokokous ja EU:n 55-valmiuspaketti:
Marjo Nummelin
Ympäristöneuvos
p. 0295 250 227
[email protected]

Mervi Mattila
erityisasiantuntija
p. 0295 250 178
[email protected]