Hoppa till innehåll
Media

En EU-omfattande begränsning ska minska utsläppen av mikroplaster i miljön

miljöministeriet
Utgivningsdatum 27.4.2023 15.19 | Publicerad på svenska 28.4.2023 kl. 11.27
Pressmeddelande

Företrädarna för EU:s medlemsländer godkände den 26 april 2023 kommissionens förslag om en begränsning av mikroplaster. Begränsningen beräknas minska utsläppen av mikroplaster med cirka 500 000 ton under de följande 20 åren. Om åtta år är det exempelvis förbjudet att använda gummigranulat i konstgräsplaner och andra sportunderlag. Också tillverkarna av kosmetik måste ersätta de mikroplaster som ingår i deras produkter med miljövänligare alternativ.

Utsläppande på marknaden av avsiktligt tillsatta polymermikropartiklar, det vill säga mikroplaster, blir i och med begränsningen förbjudet inom EU. Med mikroplaster avses alla partiklar mindre än 5 mm och fibrösa partiklar mindre än 15 mm. Också mikropartiklar i nanostorlek (mindre än 0,1 μm) omfattas av begränsningen. 

Mikroplaster har använts bland annat i kosmetiska produkter, gödsel, målfärg samt tvätt- och rengöringsmedel. Mikroplaster tillsätts för att göra produkter tjockare, förbättra deras bredbarhet eller utseende eller för att ge dem elasticitet eller lätthet. Genom en begränsning som omfattar hela EU försöker man göra sig av med dessa mikroplaster. 

Begränsningen fastställer särskilda övergångsperioder för olika branscher eller produkter för att industrin ska ha tillräckligt med tid att övergå till ersättande alternativ. När det till exempel gäller idrottsplaner är målet med en övergångsperiod på åtta år att de kan fortsätta användas ända till slutet av livscykeln.  

Förbudet gäller inte sådana mikroplaster som inte frigörs från en produkt då den används enligt anvisningarna, som förändras permanent vid avsedd användning eller som är permanent fästa vid en fast matris under användningen. På dessa grunder ska tillverkare av produkter som inte omfattas av tillämpningsområdet lämna anvisningar för användning och bortskaffande av produkterna för att förhindra att mikroplaster släpps ut i miljön.

För att undvika överlappande reglering ska den begränsning av polymermikropartiklar som utfärdas med stöd av REACH-förordningen inte tillämpas på produkter som omfattas av läkemedelsdirektivet 2001/83/EC, förordningen om veterinärmedicinska läkemedel (EU) 2019/6, förordningen om gödselprodukter (EU) 2019/1009, förordningen om livsmedelstillsatser 1333/2008/EG och förordningen om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (EU) 2017/746. Råvaruanvändningen inom industrin har lämnats utanför tillämpningsområdet om användningen inte orsakar utsläpp i miljön. 

Förslaget till begränsning innehåller flera krav på rapportering, lämnande av information och märkning som riktar sig till tillverkare, importörer och industriella användare av polymermikropartiklar eller produkter som innehåller sådana.

Det beslut om användningsförbud som medlemsländerna har godkänt i REACH-kommittén kommer nu att gå till Europaparlamentet och rådet för godkännande.

Ytterligare information: 

Miljöministeriet: Tuulia Toikka, konsultativ tjänsteman, [email protected], tfn 040 552 4054

Social- och hälsovårdsministeriet: Hanna Korhonen, konsultativ tjänsteman, [email protected], tfn 050 386 4252

Maria Ohisalo