Hoppa till innehåll
Media

Det konkreta klimatarbetet i kommunerna framskrider

miljöministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2021 7.49 | Publicerad på svenska 19.3.2021 kl. 14.06
Pressmeddelande

Miljöministeriet har beviljat 45 projekt understöd. Genom projekten ska kommuner och regioner minska sina utsläpp av växthusgaser. Det delas ut sammanlagt 2,6 miljoner euro till projekten. Det kom in klart fler ansökningar jämfört med tidigare ansökningsomgångar.

”Kommunerna och regionerna i Finland har aktivt inlett sitt klimatarbete. Det syns både i antalet ansökningar om klimatbidrag och antalet kommuner som har ställt upp klimatmål. Utöver minskade utsläpp ger klimatåtgärderna ofta kommunerna ekonomisk nytta samt ökar kommunens livskraft och kommuninvånarnas välbefinnande”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Projektens tre viktigaste teman framträdde tydligt i ansökningarna om understöd. Dessa var kommunernas klimatledarskap, klimatsamarbete mellan kommuner och företag och energieffektivitet.

”Vi fick ansökningar också från kommuner som inte tidigare har profilerat sig i klimatarbetet och det fanns många riktiga pärlor bland dem”, säger Miia Berger, specialsakkunnig vid miljöministeriet.

Varje projekt fick understöd till ett belopp av högst 70 000 euro / 70 procent av projektets understödsberättigade kostnader. Understöd delades ut bland annat för löne- och planeringskostnader, men inte för anskaffning av egendom eller investeringar.

Ytterligare information:

Miia Berger, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 029 525 0265, [email protected]

Projekt som beviljats understöd uppdelade enligt tema

Klimatledarskap i kommunerna

 • Tavastlands yrkeshögskolas projekt Hämeen ilmastovahti

 • Kankaanpää stads projekt Ilmastojohtamisen kehittäminen vid

 • Grankulla stads projekt Ilmastotyön ja kestävän kehityksen vaikuttavuusmallin sekä seurannan rakentaminen osaksi kaupungin johtamiskokonaisuutta ja viestintää

 • Korsholms kommuns projekt Klimatledarskap i Korsholm

 • Projektet Ilmastoseuranta – Kotkan ja Kouvolan ilmastotoimien seuranta tuloksekkaaksi ja näkyväksi

 • S:t Michelsregionens miljötjänsters projekt Ilmastopolku ‒ Työkalu kuntien toimintojen ilmastovaikutusten arviointiin

 • Jakobstads stads projekt Hållbara Jakobstadsregionen ‒ kunskapslyft och resultat

 • Reso stads projekt Ilmastosuunnitelmasta tekoihin

 • Tusby kommuns verksamhetsmodell för klimatledarskap – Case: Martta Wendelin päiväkotihanke

 • Vasa stads projekt Vaasan liikenne 202x ‒ Työkalu ilmastojohtamisen tueksi

 • Projektet Etelä-Pirkanmaan ilmasto-osaamisen johtamisen toimintamalli

 • Vichtis kommuns projekt Pienen ja keskisuuren kunnan kustannustehokkaan ilmastotyön malli. Kuntien ilmastotyön evoluutio koordinoinnista asiantuntijuuteen ja konkreettisiin päästövähennyksiin

 • Viitasaari stads projekt Pikkasen parempia ilmastotekoja yhdessä

Klimatsamarbete mellan kommuner och företag

 • Tavastehus stads projekt IlmastoPARKKI – valmennuksella kohti kestävää kasvua ja ympäristövastuullista yritystoimintaa
 • Ingå kommuns projekt Hiilineutraali Inkoo 2035
 • Joensuu stads projekt Ilmastokumppanuusverkosto ‒ kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua
 • Mellersta Finlands förbunds projekt YmpyräKS-verkosto Keski-Suomen ilmastotyön vauhdittajana
 • Kalajoki stads projekt Irtiotto öljystä – yritysten ja maatilojen energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden edistäminen
 • Villmanstrands stads projekt Etelä-Karjalan ilmastokumppanit
 • Päijänne-Tavastlands förbunds projekt Ilmastokumppanuus – kunnat ja yritykset
 • Åbo stads projekt IKLU ‒ Ilmastokaupungin Hiilineutraalit Klusterit
 • Valonias projekt Kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena
 • Vanda stads projekt Elinkeinoelämän ja kunnan välinen ilmastoyhteistyö (Ilmastokumppanuus)

Energieffektivitet

 • Ekokumppanit Oy:s projekt SeutuRane
 • Helsingfors stads projekt Energiaviisas kaupunkikonserni
 • HSY:s projekt Asukasviestinnällä energiatehokkuutta taloyhtiöihin
 • Hyvinkään Lämpövoima Oy:s projekt Energiafiksu Hyvinkää
 • Lempäälä kommuns projekt Kiinteistöjen ilmastotieto energiajohtamisen tueksi
 • Lojo stads projekt Energistä tietotaitoa kaupungin tilapalveluihin
 • Malax kommuns projekt Förbättrad energiprestanda i fastigheter – ett steg mot en hållbar framtid
 • Posio kommuns projekt som gäller rapporter om byggnadernas skick
 • Seinäjoki stads projekt Tarkenoo iliman palttoota ja rasoja ‒ Seinäjoen kaupungin omistamien kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen huonelämpötilojen automaattisella pudottamisella käyttöaikojen ulkopuolella
 • Sievi kommuns projekt som gäller smart modernisering av fastigheternas automatik
 • Tampereen Tilapalvelut Oy:s projekt Tehokas, kestävä ja vähähiilinen kuntakiinteistö (TeKeVä)

Övriga teman inom klimatarbete

 • Jorois kommuns projekt Nuoret ilmasto-, ympäristö- ja kestävä kulutus -osaajiksi -Ilmastokasvatus

 • Kuhmon Lämpöenergia Oy:s projekt Sormulan alueen ja Nurmestien teollisuusalueen kaukolämpö

 • Lahtis stads projekt Ilmastoviisautta taloyhtiöille

 • Kuopio stads projekt Ilmastoviisasta ruokaa lapsille ja nuorille

 • Nurmijärven Sähkö Oy:s projekt Biokaasun käyttö liikenteessä Nurmijärvellä

 • Projektet F-kaasujen käytön vähentäminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa som ordnas av samkommunen för Norra Savolax sjukvårdsdistrikt

 • Borgå stads projekt Perillä Edelfeltinrannassa

 • Punkalaidun kommuns projekt Kanteenmaan kiertotalousklusteri

 • Projektet Hiilineutraalit hankintakäytännöt Sipoon kunnan katu- ja viherrakentamisessa ja -ylläpidossa, toteutuksen askelmerkit

 • Sjundeå kommuns projekt SoTe-keskukselle kestävästi tuotettu aluelämpö ja -kylmä

 • Utajärvi kommuns projekt Mustikkakankaan teollisuusalueen kiertotalouden käsikirja

Krista Mikkonen