Hoppa till innehåll
Media

Colorados guvernör Jared Polis besöker Finland den 13–14 juni

arbets- och näringsministerietmiljöministerietutrikesministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2024 8.38
Pressmeddelande

Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen träffar Polis i Helsingfors den 13 juni.

Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen och guvernör Jared Polis diskuterar i Helsingfors en intensifiering av delstatspartnerskapet mellan Finland och Colorado, i synnerhet när det gäller den rena omställningen och tekniksamarbetet.

”Finland och Colorado har förbundit sig till en ren omställning och till klimatmålen. Vetenskap och teknik står i centrum för lösningarna. För Colorado är Natolandet Finland en intressant, likasinnad partner bland annat på grund av dess ställning som ledare inom klimat och teknik och dess innovations- och start-up-ekosystem”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen. 

Guvernören och den medföljande företagsdelegationen träffar flera aktörer inom näringslivet och forskningen i Finland samt företrädare för statsförvaltningen. Under besöket ordnas också ett evenemang för intressentgrupper där delstatspartnerskapet mellan Finland och Colorado firas och där aktörer inom den privata sektorn och forskningssektorn delar med sig av erfarenheter av samarbetet. Huvudtalarna vid evenemanget är näringsminister Wille Rydman, guvernör Polis och utrikesminister Valtonens politiska statssekreterare Pasi Rajala.

Samarbetet mellan Finland och Colorado stöder det omfattande partnerskapet mellan Finland och Förenta staterna, och samarbetet har öppnat många möjligheter. Colorado är ett nationellt kluster inom spetsforskning, försvarsindustrin samt kvant- och rymdteknik, och har viktiga likheter med Finland. 

Besöket är en fortsättning på det samarbetsdokument (MoU) som Finland och Colorado undertecknade i februari 2022. Prioriterade områden i delstatspartnerskapet mellan Finland och Colorado är superdatorer och kvantteknik, grön ekonomi och luft- och rymdfartssektorn. Syftet med samarbetet är att främja det kommersiella och forskningsmässiga samarbetet mellan Finland och Colorado.

Colorado är en av Finlands sex delstatspartner. Delstatssamarbetet är ett led i arbetet för att stärka relationerna mellan Finland och Förenta staterna, och genom det strävar man efter att öka handeln, investeringarna och utbytet av experter. I delstatspartnerskapen bedrivs samarbete inom prioriterade ämnesområden.

Mer information:

Emma-Stina Vehmanen
minister Mykkänens specialmedarbetare
tfn 040 847 1992
[email protected]

Elisa Norvanto
ansvarig tjänsteman, enheten för Nordamerika
utrikesministeriet
tfn +358 295 351 101